Frode Andersen Mat AS
Juridisk navn:  Frode Andersen Mat AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55285730
Nattlandsveien 126 Nattlandsveien 126 Fax:
5094 Bergen 5094 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 919155906
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 22.05.2017
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Rema 1000 Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,67%
Resultat  
  
-17,05%
Egenkapital  
  
40,25%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 159.635.000 165.715.000 135.134.000 129.431.000 22.392.000
Resultat: 5.551.000 6.692.000 5.205.000 6.018.000 996.000
Egenkapital: 2.488.000 1.774.000 2.100.000 2.757.000 1.257.000
Regnskap for Frode Andersen Mat AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 159.635.000 165.715.000 135.134.000 129.431.000 22.392.000
Driftskostnader -154.134.000 -159.107.000 -130.104.000 -123.520.000 -21.406.000
Driftsresultat 5.501.000 6.608.000 5.030.000 5.911.000 985.000
Finansinntekter 50.000 84.000 175.000 108.000 11.000
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 50.000 84.000 175.000 107.000 11.000
Resultat før skatt 5.551.000 6.692.000 5.205.000 6.018.000 996.000
Skattekostnad -1.221.000 -1.473.000 -1.146.000 -1.399.000 -239.000
Årsresultat 4.330.000 5.219.000 4.059.000 4.619.000 757.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.053.000 1.226.000 1.237.000 223.000 0
Sum omløpsmidler 14.530.000 16.507.000 12.685.000 18.111.000 19.815.000
Sum eiendeler 16.583.000 17.733.000 13.922.000 18.334.000 19.815.000
Sum opptjent egenkapital 1.988.000 1.274.000 1.600.000 2.257.000 757.000
Sum egenkapital 2.488.000 1.774.000 2.100.000 2.757.000 1.257.000
Sum langsiktig gjeld 18.000 7.000 10.000 9.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 14.076.000 15.952.000 11.811.000 15.568.000 18.553.000
Sum gjeld og egenkapital 16.582.000 17.733.000 13.921.000 18.334.000 19.815.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 156.758.000 163.109.000 131.961.000 127.294.000 22.086.000
Andre inntekter 2.877.000 2.606.000 3.173.000 2.137.000 306.000
Driftsinntekter 159.635.000 165.715.000 135.134.000 129.431.000 22.392.000
Varekostnad -131.681.000 -136.476.000 -110.898.000 -105.887.000 -18.516.000
Lønninger -8.548.000 -8.354.000 -7.178.000 -6.267.000 -1.102.000
Avskrivning -62.000 -45.000 -41.000 -23.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -13.843.000 -14.232.000 -11.987.000 -11.343.000 -1.788.000
Driftskostnader -154.134.000 -159.107.000 -130.104.000 -123.520.000 -21.406.000
Driftsresultat 5.501.000 6.608.000 5.030.000 5.911.000 985.000
Finansinntekter 50.000 84.000 175.000 108.000 11.000
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 50.000 84.000 175.000 107.000 11.000
Konsernbidrag -3.615.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 4.330.000 5.219.000 4.059.000 4.619.000 757.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 523.000 214.000 225.000 223.000 0
Sum varige driftsmidler 523.000 214.000 225.000 223.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.530.000 1.012.000 1.012.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.053.000 1.226.000 1.237.000 223.000 0
Varebeholdning 4.504.000 5.147.000 4.412.000 3.731.000 4.751.000
Kundefordringer 719.000 685.000 277.000 388.000 1.077.000
Andre fordringer 215.000 97.000 159.000 107.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 9.092.000 10.578.000 7.838.000 13.885.000 13.965.000
Sum omløpsmidler 14.530.000 16.507.000 12.685.000 18.111.000 19.815.000
Sum eiendeler 16.583.000 17.733.000 13.922.000 18.334.000 19.815.000
Sum opptjent egenkapital 1.988.000 1.274.000 1.600.000 2.257.000 757.000
Sum egenkapital 2.488.000 1.774.000 2.100.000 2.757.000 1.257.000
Sum avsetninger til forpliktelser 18.000 7.000 10.000 9.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.635.000 7.022.000 5.860.000 4.050.000 0
Sum langsiktig gjeld 18.000 7.000 10.000 9.000 5.000
Leverandørgjeld 6.318.000 5.991.000 3.548.000 9.026.000 16.741.000
Betalbar skatt 191.000 0 464.000 234.000
Skyldig offentlige avgifter 877.000 966.000 833.000 585.000 258.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.055.000 1.973.000 1.570.000 1.442.000 1.321.000
Sum kortsiktig gjeld 14.076.000 15.952.000 11.811.000 15.568.000 18.553.000
Sum gjeld og egenkapital 16.582.000 17.733.000 13.921.000 18.334.000 19.815.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 454.000 555.000 874.000 2.543.000 1.262.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 1.1 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.7 0.9 0.8
Soliditet 15.0 10.0 15.1 1 6.3
Resultatgrad 3.4 4.0 3.7 4.6 4.4
Rentedekningsgrad 5
Gjeldsgrad 5.7 9.0 5.6 5.6 14.8
Total kapitalrentabilitet 33.5 37.7 37.4 32.8 5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Frode AndersenStyreleder53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Frode Andersen As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00