Nordic Active Value Partners As
Juridisk navn:  Nordic Active Value Partners As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Eckersbergs Gate 22 Eckersbergs Gate 22 Fax:
0260 Oslo 260 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918952918
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 24.04.2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Veiby Akonto As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
20%
Egenkapital  
  
-75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -12.000 -15.000 0 0
Egenkapital: 4.000 16.000 30.000 30.000
Regnskap for Nordic Active Value Partners As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -15.000 0 0
Driftsresultat -12.000 -15.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -12.000 -15.000 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -15.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 31.000 31.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 31.000 31.000 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -26.000 -14.000 0 0
Sum egenkapital 4.000 16.000 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 15.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 31.000 31.000 30.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -15.000 0 0
Driftskostnader -12.000 -15.000 0 0
Driftsresultat -12.000 -15.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -15.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 31.000 31.000 30.000 30.000
Sum omløpsmidler 31.000 31.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 31.000 31.000 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -26.000 -14.000 0 0
Sum egenkapital 4.000 16.000 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 4.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 11.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 15.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 31.000 31.000 30.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.000 16.000 30.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1.1 2.1
Likviditetsgrad 2 1.1 2.1 0 0
Soliditet 12.9 51.6 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.8 0.9 0 0
Total kapitalrentabilitet -38.7 -48.4 0 0
Signatur
26.09.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Henrik TangenStyreleder65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Heta Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00