Nordic Ad Group As
Juridisk navn:  Nordic Ad Group As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ingvald Ludvigsens Gate 23 Ingvald Ludvigsens Gate 23 Fax:
3027 Drammen 3027 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 918872299
Aksjekapital: 480.000 NOK
Etableringsdato: 23.03.2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1,55%
Resultat  
  
181,63%
Egenkapital  
  
5,2%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 394.000 388.000 60.000 0
Resultat: 40.000 -49.000 -164.000 0
Egenkapital: 647.000 615.000 654.000 30.000
Regnskap for Nordic Ad Group As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 394.000 388.000 60.000 0
Driftskostnader -354.000 -437.000 -224.000 0
Driftsresultat 40.000 -49.000 -164.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 0 -1.000 0 0
Resultat før skatt 40.000 -49.000 -164.000 0
Skattekostnad -9.000 11.000 38.000 0
Årsresultat 31.000 -38.000 -126.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 313.000 528.000 753.000 0
Sum omløpsmidler 1.541.000 1.305.000 989.000 30.000
Sum eiendeler 1.854.000 1.833.000 1.742.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -133.000 -165.000 -126.000 0
Sum egenkapital 647.000 615.000 654.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 1.119.000 1.119.000 1.119.000 0
Sum kortsiktig gjeld 87.000 98.000 -32.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.853.000 1.832.000 1.741.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 394.000 388.000 60.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 394.000 388.000 60.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -245.000 -245.000 -20.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -109.000 -192.000 -204.000 0
Driftskostnader -354.000 -437.000 -224.000 0
Driftsresultat 40.000 -49.000 -164.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 0 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 31.000 -38.000 -126.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 88.000 58.000 38.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 470.000 0 0
Driftsløsøre 225.000 0 715.000 0
Sum varige driftsmidler 225.000 470.000 715.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 313.000 528.000 753.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 204.000 442.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.337.000 863.000 989.000 30.000
Sum omløpsmidler 1.541.000 1.305.000 989.000 30.000
Sum eiendeler 1.854.000 1.833.000 1.742.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -133.000 -165.000 -126.000 0
Sum egenkapital 647.000 615.000 654.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.119.000 1.119.000 1.119.000 0
Leverandørgjeld 0 5.000 0 0
Betalbar skatt 48.000 9.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 39.000 83.000 -32.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 87.000 98.000 -32.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.853.000 1.832.000 1.741.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.454.000 1.207.000 1.021.000 30.000
Likviditetsgrad 1 17.7 13.3 -30.9
Likviditetsgrad 2 17.7 13.3 -30.9 0
Soliditet 34.9 33.6 37.6 1
Resultatgrad 10.2 -12.6 -273.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.9 2 1.7 0
Total kapitalrentabilitet 2.2 -2.7 -9.4 0
Signatur
26.11.2021
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.11.2021
Daglig leder eller styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Roy ArnesenStyreleder54
Andreas Hestnes NicolaysenStyremedlem37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nicand Holding As33.33 
Rabalder Holding As33.33 
Broka Invest As33.33 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00