Bredholt Gård As
Juridisk navn:  Bredholt Gård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rørkollveien 31 Rørkollveien 31 Fax:
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 918710493
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 22.02.2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pilar Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
16,95%
Resultat  
  
265,98%
Egenkapital  
  
9833,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.925.000 2.501.000 2.861.000 2.491.000
Resultat: 322.000 -194.000 62.000 66.000
Egenkapital: 292.000 -3.000 193.000 145.000
Regnskap for Bredholt Gård As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.925.000 2.501.000 2.861.000 2.491.000
Driftskostnader -2.602.000 -2.693.000 -2.797.000 -2.418.000
Driftsresultat 323.000 -193.000 64.000 72.000
Finansinntekter 5.000 3.000 1.000 0
Finanskostnader -6.000 -4.000 -4.000 -6.000
Finans -1.000 -1.000 -3.000 -6.000
Resultat før skatt 322.000 -194.000 62.000 66.000
Skattekostnad -26.000 -2.000 -14.000 -16.000
Årsresultat 295.000 -196.000 48.000 51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 472.000 334.000 364.000 484.000
Sum omløpsmidler 813.000 1.042.000 1.127.000 778.000
Sum eiendeler 1.285.000 1.376.000 1.491.000 1.262.000
Sum opptjent egenkapital 192.000 -103.000 93.000 45.000
Sum egenkapital 292.000 -3.000 193.000 145.000
Sum langsiktig gjeld 16.000 0 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 976.000 1.379.000 1.298.000 1.110.000
Sum gjeld og egenkapital 1.284.000 1.376.000 1.491.000 1.262.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.307.000 1.637.000 1.890.000 1.878.000
Andre inntekter 618.000 864.000 971.000 613.000
Driftsinntekter 2.925.000 2.501.000 2.861.000 2.491.000
Varekostnad -954.000 -947.000 -989.000 -1.022.000
Lønninger -523.000 -475.000 -220.000 -391.000
Avskrivning -57.000 -63.000 -121.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.068.000 -1.208.000 -1.448.000 -945.000
Driftskostnader -2.602.000 -2.693.000 -2.797.000 -2.418.000
Driftsresultat 323.000 -193.000 64.000 72.000
Finansinntekter 5.000 3.000 1.000 0
Finanskostnader -6.000 -4.000 -4.000 -6.000
Finans -1.000 -1.000 -3.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 295.000 -196.000 48.000 51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 460.000 322.000 351.000 472.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 460.000 322.000 351.000 472.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 472.000 334.000 364.000 484.000
Varebeholdning 733.000 779.000 678.000 684.000
Kundefordringer 34.000 85.000 42.000 17.000
Andre fordringer 28.000 162.000 145.000 78.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 18.000 15.000 261.000 0
Sum omløpsmidler 813.000 1.042.000 1.127.000 778.000
Sum eiendeler 1.285.000 1.376.000 1.491.000 1.262.000
Sum opptjent egenkapital 192.000 -103.000 93.000 45.000
Sum egenkapital 292.000 -3.000 193.000 145.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 0 0 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 158.000 377.000 0 171.000
Sum langsiktig gjeld 16.000 0 0 7.000
Leverandørgjeld 661.000 929.000 1.183.000 660.000
Betalbar skatt 11.000 0 23.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 99.000 29.000 47.000 2.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 48.000 44.000 45.000 269.000
Sum kortsiktig gjeld 976.000 1.379.000 1.298.000 1.110.000
Sum gjeld og egenkapital 1.284.000 1.376.000 1.491.000 1.262.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -163.000 -337.000 -171.000 -332.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.3 0.1
Soliditet 22.7 -0.2 12.9 11.5
Resultatgrad 11.0 -7.7 2.2 2.9
Rentedekningsgrad 53.8 -48.3 1 1
Gjeldsgrad 3.4 -459.7 6.7 7.7
Total kapitalrentabilitet 25.5 -13.8 4.4 5.7
Signatur
28.03.2017
Prokurister
28.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjell BredholtStyreleder58
Lars BredholtVaramedlem30
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kjell Bredholt100.0058
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00