Mur Direkte As
Juridisk navn:  Mur Direkte As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91743871
Glads vei 20 Glads vei 20 Fax:
0489 Oslo 489 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918708685
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 18.01.2017
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16,58%
Resultat  
  
120,26%
Egenkapital  
  
-13,59%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 16.297.000 19.536.000 34.834.000 29.316.000 62.709.000
Resultat: 156.000 -770.000 646.000 766.000 5.097.000
Egenkapital: 1.996.000 2.310.000 2.756.000 2.592.000 2.170.000
Regnskap for Mur Direkte As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 16.297.000 19.536.000 34.834.000 29.316.000 62.709.000
Driftskostnader -16.351.000 -20.711.000 -33.955.000 -28.431.000 -57.257.000
Driftsresultat -54.000 -1.176.000 878.000 885.000 5.453.000
Finansinntekter 294.000 508.000 -117.000 -104.000 -321.000
Finanskostnader -84.000 -102.000 -115.000 -15.000 -35.000
Finans 210.000 406.000 -232.000 -119.000 -356.000
Resultat før skatt 156.000 -770.000 646.000 766.000 5.097.000
Skattekostnad -210.000 323.000 -182.000 -213.000 -1.444.000
Årsresultat -54.000 -447.000 464.000 552.000 3.654.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.960.000 4.550.000 4.572.000 713.000 410.000
Sum omløpsmidler 3.204.000 1.320.000 5.200.000 5.932.000 7.015.000
Sum eiendeler 7.164.000 5.870.000 9.772.000 6.645.000 7.425.000
Sum opptjent egenkapital 1.896.000 2.210.000 2.656.000 2.492.000 2.140.000
Sum egenkapital 1.996.000 2.310.000 2.756.000 2.592.000 2.170.000
Sum langsiktig gjeld 2.091.000 2.275.000 2.421.000 0 202.000
Sum kortsiktig gjeld 3.078.000 1.286.000 4.595.000 4.052.000 5.052.000
Sum gjeld og egenkapital 7.165.000 5.871.000 9.772.000 6.644.000 7.424.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.058.000 19.317.000 33.845.000 28.898.000 62.659.000
Andre inntekter 239.000 219.000 989.000 418.000 50.000
Driftsinntekter 16.297.000 19.536.000 34.834.000 29.316.000 62.709.000
Varekostnad -12.484.000 -15.871.000 -26.970.000 -22.817.000 -51.681.000
Lønninger -2.158.000 -2.504.000 -3.695.000 -2.846.000 -2.752.000
Avskrivning -487.000 -523.000 -516.000 -379.000 -237.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.222.000 -1.813.000 -2.774.000 -2.389.000 -2.587.000
Driftskostnader -16.351.000 -20.711.000 -33.955.000 -28.431.000 -57.257.000
Driftsresultat -54.000 -1.176.000 878.000 885.000 5.453.000
Finansinntekter 294.000 508.000 -117.000 -104.000 -321.000
Finanskostnader -84.000 -102.000 -115.000 -15.000 -35.000
Finans 210.000 406.000 -232.000 -119.000 -356.000
Konsernbidrag 0 0 -514.000
Utbytte -260.000 -300.000 -200.000 -1.000.000
Årsresultat -54.000 -447.000 464.000 552.000 3.654.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 141.000 267.000 108.000 200.000 101.000
Fast eiendom 3.531.000 3.592.000 3.501.000 120.000 0
Maskiner anlegg 21.000 42.000 0 0
Driftsløsøre 289.000 670.000 922.000 393.000 309.000
Sum varige driftsmidler 3.820.000 4.283.000 4.465.000 513.000 309.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.960.000 4.550.000 4.572.000 713.000 410.000
Varebeholdning 382.000 330.000 314.000 711.000 380.000
Kundefordringer 1.954.000 425.000 3.790.000 3.659.000 5.158.000
Andre fordringer 412.000 479.000 331.000 229.000 405.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 394.000 86.000 765.000 1.334.000 1.072.000
Sum omløpsmidler 3.204.000 1.320.000 5.200.000 5.932.000 7.015.000
Sum eiendeler 7.164.000 5.870.000 9.772.000 6.645.000 7.425.000
Sum opptjent egenkapital 1.896.000 2.210.000 2.656.000 2.492.000 2.140.000
Sum egenkapital 1.996.000 2.310.000 2.756.000 2.592.000 2.170.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 193.000 131.000 908.000 838.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.091.000 2.275.000 2.421.000 0 202.000
Leverandørgjeld 1.354.000 582.000 965.000 1.355.000 352.000
Betalbar skatt 83.000 90.000 312.000 1.220.000
Skyldig offentlige avgifter 1.227.000 244.000 2.079.000 859.000 1.250.000
Utbytte -260.000 -300.000 -200.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 220.000 330.000 554.000 489.000 1.230.000
Sum kortsiktig gjeld 3.078.000 1.286.000 4.595.000 4.052.000 5.052.000
Sum gjeld og egenkapital 7.165.000 5.871.000 9.772.000 6.644.000 7.424.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 126.000 34.000 605.000 1.880.000 1.963.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 1.1 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 1.1 1.3 1.3
Soliditet 27.9 39.3 28.2 3 29.2
Resultatgrad -0.3 -6.0 2.5 3 8.7
Rentedekningsgrad -0.6 -11.5 7.6 5 155.8
Gjeldsgrad 2.6 1.5 2.5 1.6 2.4
Total kapitalrentabilitet 3.3 -11.4 7.8 11.8 69.1
Signatur
10.02.2023
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
30.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Simen BøeStyreleder52
Trym SnustadStyremedlem32
Christian Matias KrognesStyremedlem32
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Sb Investering As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00