Nordic Analysis As
Juridisk navn:  Nordic Analysis As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ekebergveien 228C Ekebergveien 228C Fax:
1162 Oslo 1162 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918615032
Aksjekapital: 54.054 NOK
Etableringsdato: 10.02.2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Finanstorget As
Utvikling:
Omsetning  
  
-53,33%
Resultat  
  
14,69%
Egenkapital  
  
-4550%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 560.000 1.200.000 1.293.000 183.000
Resultat: -273.000 -320.000 65.000 -95.000
Egenkapital: -279.000 -6.000 314.000 249.000
Regnskap for Nordic Analysis As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 560.000 1.200.000 1.293.000 183.000
Driftskostnader -870.000 -1.521.000 -1.226.000 -279.000
Driftsresultat -310.000 -320.000 66.000 -95.000
Finansinntekter 39.000 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans 38.000 0 -1.000 0
Resultat før skatt -273.000 -320.000 65.000 -95.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -273.000 -320.000 65.000 -95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 265.000 1.232.000 1.117.000 505.000
Sum eiendeler 286.000 1.232.000 1.117.000 505.000
Sum opptjent egenkapital -623.000 -351.000 -30.000 -95.000
Sum egenkapital -279.000 -6.000 314.000 249.000
Sum langsiktig gjeld 450.000 600.000 600.000 0
Sum kortsiktig gjeld 115.000 638.000 203.000 256.000
Sum gjeld og egenkapital 286.000 1.231.000 1.117.000 505.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 360.000 800.000 693.000 106.000
Andre inntekter 200.000 400.000 600.000 78.000
Driftsinntekter 560.000 1.200.000 1.293.000 183.000
Varekostnad 0 -121.000 0 0
Lønninger -729.000 -1.236.000 -895.000 -83.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -141.000 -164.000 -331.000 -196.000
Driftskostnader -870.000 -1.521.000 -1.226.000 -279.000
Driftsresultat -310.000 -320.000 66.000 -95.000
Finansinntekter 39.000 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans 38.000 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -273.000 -320.000 65.000 -95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 21.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 21.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 200.000 742.000 0 106.000
Andre fordringer 5.000 122.000 556.000 90.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 60.000 367.000 561.000 310.000
Sum omløpsmidler 265.000 1.232.000 1.117.000 505.000
Sum eiendeler 286.000 1.232.000 1.117.000 505.000
Sum opptjent egenkapital -623.000 -351.000 -30.000 -95.000
Sum egenkapital -279.000 -6.000 314.000 249.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 450.000 600.000 600.000 0
Leverandørgjeld 11.000 6.000 27.000 135.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 38.000 188.000 79.000 39.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 66.000 444.000 98.000 82.000
Sum kortsiktig gjeld 115.000 638.000 203.000 256.000
Sum gjeld og egenkapital 286.000 1.231.000 1.117.000 505.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 150.000 594.000 914.000 249.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.9 5.5 2
Likviditetsgrad 2 2.3 1.9 5.5 2
Soliditet -97.6 -0.5 28.1 49.3
Resultatgrad -55.4 -26.7 5.1 -51.9
Rentedekningsgrad 6
Gjeldsgrad -206.3 2.6 1
Total kapitalrentabilitet -94.8 -25.9 5.9 -18.8
Signatur
26.03.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.03.2021
Daglig leder og styrets leder i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Volker Manfred SeyffertStyreleder53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Volker Manfred Seyffert46.2553
S & J Eiendomsforvaltning As7.50 
Valerii Zhylko46.2548
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00