Multi Bygg Partner As
Juridisk navn:  Multi Bygg Partner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41008144
Lille Frydenlund 2 Lille Frydenlund 2 Fax:
3414 Lierstranda 3414 Lierstranda
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 918588930
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 18.01.2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Motzfeldt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5,99%
Resultat  
  
154,9%
Egenkapital  
  
-29,17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 408.000 434.000 378.000 0
Resultat: 56.000 -102.000 163.000 -12.000
Egenkapital: 34.000 48.000 146.000 18.000
Regnskap for Multi Bygg Partner As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 408.000 434.000 378.000 0
Driftskostnader -353.000 -535.000 -216.000 -12.000
Driftsresultat 56.000 -102.000 163.000 -12.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 56.000 -102.000 163.000 -12.000
Skattekostnad 5.000 4.000 -34.000 0
Årsresultat 61.000 -98.000 128.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 0 119.000 0
Sum omløpsmidler 111.000 83.000 101.000 18.000
Sum eiendeler 116.000 83.000 220.000 18.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 18.000 116.000 -12.000
Sum egenkapital 34.000 48.000 146.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 82.000 35.000 70.000 0
Sum gjeld og egenkapital 116.000 83.000 220.000 18.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 408.000 423.000 378.000 0
Andre inntekter 10.000 0 0
Driftsinntekter 408.000 434.000 378.000 0
Varekostnad -292.000 -376.000 -103.000 0
Lønninger -59.000 -77.000 0
Avskrivning -9.000 -2.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -61.000 -91.000 -34.000 -12.000
Driftskostnader -353.000 -535.000 -216.000 -12.000
Driftsresultat 56.000 -102.000 163.000 -12.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -75.000 0 0 0
Årsresultat 61.000 -98.000 128.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 109.000 0
Sum varige driftsmidler 0 109.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 10.000 0
Sum anleggsmidler 5.000 0 119.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 43.000 23.000 0
Andre fordringer 2.000 2.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 111.000 38.000 77.000 11.000
Sum omløpsmidler 111.000 83.000 101.000 18.000
Sum eiendeler 116.000 83.000 220.000 18.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 18.000 116.000 -12.000
Sum egenkapital 34.000 48.000 146.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 4.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 0
Leverandørgjeld 36.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 30.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 -1.000 31.000 0
Utbytte -75.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 0 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 82.000 35.000 70.000 0
Sum gjeld og egenkapital 116.000 83.000 220.000 18.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.000 48.000 31.000 18.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 2.4 1.4 0
Soliditet 29.3 57.8 66.4 1
Resultatgrad 13.7 -23.5 43.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.4 0.7 0.5 0
Total kapitalrentabilitet 49.1 -122.9 74.1 -66.7
Signatur
11.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
21.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Senad DurakovicStyreleder44
Muamer KrivicStyremedlem38
Mersudin VisnjicStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Mersudin Visnjic100.0049
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00