Camp Halibut As
Juridisk navn:  Camp Halibut As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Strandveien 12 Strandveien 12 Fax:
9595 Sørvær 9595 Sørvær
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hasvik
Org.nr: 918530800
Aksjekapital: 400.200 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 24.12.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vsk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
181%
Resultat  
  
162,47%
Egenkapital  
  
65,51%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 902.000 321.000 1.085.000 739.000 283.000
Resultat: 263.000 -421.000 -34.000 9.000 -393.000
Egenkapital: -139.000 -403.000 -352.000 -277.000 -368.000
Regnskap for Camp Halibut As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 902.000 321.000 1.085.000 739.000 283.000
Driftskostnader -610.000 -714.000 -1.084.000 -682.000 -624.000
Driftsresultat 292.000 -392.000 -1.000 58.000 -341.000
Finansinntekter 12.000 25.000 19.000 20.000 1.000
Finanskostnader -40.000 -54.000 -53.000 -69.000 -53.000
Finans -28.000 -29.000 -34.000 -49.000 -52.000
Resultat før skatt 263.000 -421.000 -34.000 9.000 -393.000
Skattekostnad 0 82.000 0
Årsresultat 263.000 -421.000 -34.000 91.000 -393.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.149.000 1.344.000 1.497.000 1.563.000 1.202.000
Sum omløpsmidler 725.000 310.000 130.000 237.000 301.000
Sum eiendeler 1.874.000 1.654.000 1.627.000 1.800.000 1.503.000
Sum opptjent egenkapital -534.000 -797.000 -376.000 -302.000 -398.000
Sum egenkapital -139.000 -403.000 -352.000 -277.000 -368.000
Sum langsiktig gjeld 1.702.000 1.878.000 1.528.000 1.539.000 1.807.000
Sum kortsiktig gjeld 311.000 178.000 451.000 538.000 64.000
Sum gjeld og egenkapital 1.874.000 1.654.000 1.627.000 1.799.000 1.503.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 782.000 321.000 950.000 595.000 283.000
Andre inntekter 120.000 135.000 144.000 0
Driftsinntekter 902.000 321.000 1.085.000 739.000 283.000
Varekostnad -2.000 0 -4.000 0
Lønninger -93.000 -31.000 0 -58.000 0
Avskrivning -195.000 -217.000 -228.000 -177.000 -125.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -320.000 -466.000 -856.000 -443.000 -499.000
Driftskostnader -610.000 -714.000 -1.084.000 -682.000 -624.000
Driftsresultat 292.000 -392.000 -1.000 58.000 -341.000
Finansinntekter 12.000 25.000 19.000 20.000 1.000
Finanskostnader -40.000 -54.000 -53.000 -69.000 -53.000
Finans -28.000 -29.000 -34.000 -49.000 -52.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 263.000 -421.000 -34.000 91.000 -393.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 82.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 518.000 635.000 754.000 1.128.000 0
Driftsløsøre 631.000 709.000 744.000 353.000 1.202.000
Sum varige driftsmidler 1.149.000 1.344.000 1.497.000 1.481.000 1.202.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.149.000 1.344.000 1.497.000 1.563.000 1.202.000
Varebeholdning 133.000 0 0 0
Kundefordringer 57.000 99.000 29.000 103.000 46.000
Andre fordringer 63.000 30.000 72.000 118.000 215.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 472.000 182.000 30.000 16.000 40.000
Sum omløpsmidler 725.000 310.000 130.000 237.000 301.000
Sum eiendeler 1.874.000 1.654.000 1.627.000 1.800.000 1.503.000
Sum opptjent egenkapital -534.000 -797.000 -376.000 -302.000 -398.000
Sum egenkapital -139.000 -403.000 -352.000 -277.000 -368.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.702.000 1.878.000 1.528.000 1.539.000 1.807.000
Leverandørgjeld 20.000 264.000 467.000 57.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -8.000 7.000 70.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 320.000 157.000 180.000 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 311.000 178.000 451.000 538.000 64.000
Sum gjeld og egenkapital 1.874.000 1.654.000 1.627.000 1.799.000 1.503.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 414.000 132.000 -321.000 -301.000 237.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.7 0.3 0.4 4.7
Likviditetsgrad 2 1.9 1.7 0.3 0.4 4.7
Soliditet -7.4 -24.4 -21.6 -15.4 -24.5
Resultatgrad 32.4 -122.1 -0.1 7.8 -120.5
Rentedekningsgrad 7.3 -7.3 0.8 -6.4
Gjeldsgrad -14.5 -5.1 -5.6 -7.5 -5.1
Total kapitalrentabilitet 16.2 -22.2 1.1 4.3 -22.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Erik Daniel ErikssonStyreleder32
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Dan Erik Eriksson92.5066
Erik Daniel Eriksson7.4932
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00