Klara Holding As
Juridisk navn:  Klara Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Siri Hjelmbrekke Hveem Bentsegata 2 c/o Siri Hjelmbrekke Hveem Bentsegata 2 Fax:
0465 Oslo 465 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918505202
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 22.01.2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Gerhard & Sønn As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
91,77%
Egenkapital  
  
15,86%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 23.000 0 0 0 0
Resultat: 466.000 243.000 142.000 114.000 172.000
Egenkapital: 168.000 145.000 32.000 39.000 40.000
Regnskap for Klara Holding As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 23.000 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -7.000 -8.000 -11.000 -3.000
Driftsresultat 16.000 -7.000 -8.000 -11.000 -3.000
Finansinntekter 450.000 250.000 150.000 125.000 175.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 450.000 250.000 150.000 125.000 175.000
Resultat før skatt 466.000 243.000 142.000 114.000 172.000
Skattekostnad -2.000 0 0 0
Årsresultat 464.000 243.000 142.000 114.000 172.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 159.000 409.000 158.000 133.000 183.000
Sum omløpsmidler 337.000 17.000 24.000 22.000 8.000
Sum eiendeler 496.000 426.000 182.000 155.000 191.000
Sum opptjent egenkapital 150.000 127.000 14.000 21.000 22.000
Sum egenkapital 168.000 145.000 32.000 39.000 40.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 327.000 282.000 150.000 115.000 150.000
Sum gjeld og egenkapital 496.000 427.000 182.000 154.000 190.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 23.000 0 0 0
Driftsinntekter 23.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -7.000 -8.000 -11.000 -3.000
Driftskostnader -8.000 -7.000 -8.000 -11.000 -3.000
Driftsresultat 16.000 -7.000 -8.000 -11.000 -3.000
Finansinntekter 450.000 250.000 150.000 125.000 175.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 450.000 250.000 150.000 125.000 175.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -441.000 -130.000 -150.000 -115.000 -150.000
Årsresultat 464.000 243.000 142.000 114.000 172.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 159.000 409.000 158.000 133.000 183.000
Sum anleggsmidler 159.000 409.000 158.000 133.000 183.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 200.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 137.000 17.000 24.000 22.000 8.000
Sum omløpsmidler 337.000 17.000 24.000 22.000 8.000
Sum eiendeler 496.000 426.000 182.000 155.000 191.000
Sum opptjent egenkapital 150.000 127.000 14.000 21.000 22.000
Sum egenkapital 168.000 145.000 32.000 39.000 40.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -441.000 -130.000 -150.000 -115.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 152.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 327.000 282.000 150.000 115.000 150.000
Sum gjeld og egenkapital 496.000 427.000 182.000 154.000 190.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.000 -265.000 -126.000 -93.000 -142.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.1 0.2 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 1.0 0.1 0.2 0.2 0.1
Soliditet 33.9 34.0 17.6 25.3 21.1
Resultatgrad 69.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.0 1.9 4.7 2.9 3.8
Total kapitalrentabilitet 94.0 56.9 7 7 90.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Siri Hjelmbrekke HveemStyreleder40
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Siri Hjelmbrekke Hveem100.0040
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00