Havfiskeri As
Juridisk navn:  Havfiskeri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 462 Hovedveien 7 Fax:
9750 Honningsvåg 9760 Nordvågen
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordkapp
Org.nr: 818431082
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 01.01.2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12,52%
Resultat  
  
-53,77%
Egenkapital  
  
90%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.697.000 2.397.000 779.000 1.066.000
Resultat: 92.000 199.000 -161.000 -133.000
Egenkapital: 494.000 260.000 30.000 30.000
Regnskap for Havfiskeri As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.697.000 2.397.000 779.000 1.066.000
Driftskostnader -2.606.000 -2.198.000 -940.000 -1.200.000
Driftsresultat 91.000 199.000 -161.000 -133.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 92.000 199.000 -161.000 -133.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 92.000 199.000 -161.000 -133.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 175.000 100.000 56.000 0
Sum omløpsmidler 1.064.000 873.000 702.000 667.000
Sum eiendeler 1.239.000 973.000 758.000 667.000
Sum opptjent egenkapital 464.000 230.000 0 0
Sum egenkapital 494.000 260.000 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 70.000
Sum kortsiktig gjeld 746.000 713.000 728.000 567.000
Sum gjeld og egenkapital 1.240.000 973.000 758.000 667.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.697.000 2.397.000 779.000 1.066.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.697.000 2.397.000 779.000 1.066.000
Varekostnad -1.977.000 -1.523.000 -435.000 -1.204.000
Lønninger -358.000 -202.000 -30.000 -40.000
Avskrivning -13.000 -13.000 0 0
Nedskrivning 0 0 -4.000 0
Andre driftskostnader -446.000 -460.000 -471.000 -386.000
Driftskostnader -2.606.000 -2.198.000 -940.000 -1.200.000
Driftsresultat 91.000 199.000 -161.000 -133.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 92.000 199.000 -161.000 -133.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 175.000 100.000 0 0
Sum varige driftsmidler 175.000 100.000 56.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 175.000 100.000 56.000 0
Varebeholdning 915.000 727.000 687.000 531.000
Kundefordringer 76.000 133.000 14.000 135.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 73.000 13.000 1.000 0
Sum omløpsmidler 1.064.000 873.000 702.000 667.000
Sum eiendeler 1.239.000 973.000 758.000 667.000
Sum opptjent egenkapital 464.000 230.000 0 0
Sum egenkapital 494.000 260.000 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 70.000
Leverandørgjeld 400.000 115.000 0 592.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 128.000 128.000 25.000 -46.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 217.000 471.000 702.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 746.000 713.000 728.000 567.000
Sum gjeld og egenkapital 1.240.000 973.000 758.000 667.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 318.000 160.000 -26.000 100.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0 0.2
Soliditet 39.8 26.7 4 4.5
Resultatgrad 3.4 8.3 -20.7 -12.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.5 2.7 24.3 21.2
Total kapitalrentabilitet 7.3 20.5 -21.2 -19.9
Signatur
09.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Lars Halfdan MelbyeStyreleder67
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Melbye Gillian L Carimo100.0019
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00