Tingvoll Flis Og Varme As
Juridisk navn:  Tingvoll Flis Og Varme As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91809876
Gunnars Veg 6 Gunnars Veg 6 Fax:
6630 Tingvoll 6630 Tingvoll
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Tingvoll
Org.nr: 918300422
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 15.11.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eika Økonomi Nordvest As
Utvikling:
Omsetning  
  
30,39%
Resultat  
  
471,62%
Egenkapital  
  
51,4%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 2.759.000 2.116.000 1.724.000 1.928.000 1.734.000
Resultat: 423.000 74.000 -27.000 6.000 53.000
Egenkapital: 972.000 642.000 584.000 605.000 601.000
Regnskap for Tingvoll Flis Og Varme As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 2.759.000 2.116.000 1.724.000 1.928.000 1.734.000
Driftskostnader -2.186.000 -1.918.000 -1.644.000 -1.812.000 -1.576.000
Driftsresultat 574.000 198.000 79.000 117.000 158.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -152.000 -123.000 -106.000 -111.000 -104.000
Finans -152.000 -123.000 -106.000 -111.000 -104.000
Resultat før skatt 423.000 74.000 -27.000 6.000 53.000
Skattekostnad -93.000 -16.000 6.000 -1.000 -11.000
Årsresultat 330.000 58.000 -21.000 5.000 42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.971.000 2.310.000 1.934.000 1.891.000 2.117.000
Sum omløpsmidler 1.804.000 1.660.000 1.026.000 1.086.000 1.001.000
Sum eiendeler 3.775.000 3.970.000 2.960.000 2.977.000 3.118.000
Sum opptjent egenkapital 466.000 137.000 79.000 100.000 95.000
Sum egenkapital 972.000 642.000 584.000 605.000 601.000
Sum langsiktig gjeld 2.514.000 2.632.000 1.885.000 2.039.000 2.004.000
Sum kortsiktig gjeld 288.000 696.000 491.000 332.000 513.000
Sum gjeld og egenkapital 3.774.000 3.971.000 2.961.000 2.977.000 3.118.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.674.000 2.024.000 1.696.000 1.892.000 1.756.000
Andre inntekter 85.000 91.000 28.000 36.000 -22.000
Driftsinntekter 2.759.000 2.116.000 1.724.000 1.928.000 1.734.000
Varekostnad -1.419.000 -1.053.000 -1.008.000 -1.058.000 -836.000
Lønninger -32.000 -1.000 -30.000 -47.000
Avskrivning -339.000 -339.000 -281.000 -281.000 -275.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -428.000 -494.000 -354.000 -443.000 -418.000
Driftskostnader -2.186.000 -1.918.000 -1.644.000 -1.812.000 -1.576.000
Driftsresultat 574.000 198.000 79.000 117.000 158.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -152.000 -123.000 -106.000 -111.000 -104.000
Finans -152.000 -123.000 -106.000 -111.000 -104.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 330.000 58.000 -21.000 5.000 42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 26.000 73.000 79.000 106.000
Fast eiendom 462.000 462.000 300.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 1.509.000 1.821.000 1.562.000 1.811.000 2.011.000
Sum varige driftsmidler 1.971.000 2.283.000 1.862.000 1.811.000 2.011.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.971.000 2.310.000 1.934.000 1.891.000 2.117.000
Varebeholdning 428.000 746.000 542.000 527.000 454.000
Kundefordringer 511.000 367.000 284.000 502.000 235.000
Andre fordringer 151.000 77.000 50.000 24.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 865.000 396.000 123.000 7.000 288.000
Sum omløpsmidler 1.804.000 1.660.000 1.026.000 1.086.000 1.001.000
Sum eiendeler 3.775.000 3.970.000 2.960.000 2.977.000 3.118.000
Sum opptjent egenkapital 466.000 137.000 79.000 100.000 95.000
Sum egenkapital 972.000 642.000 584.000 605.000 601.000
Sum avsetninger til forpliktelser 102.000 39.000 22.000 28.000 27.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.514.000 2.632.000 1.885.000 2.039.000 2.004.000
Leverandørgjeld 190.000 630.000 314.000 267.000 398.000
Betalbar skatt 29.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 69.000 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 66.000 177.000 65.000 114.000
Sum kortsiktig gjeld 288.000 696.000 491.000 332.000 513.000
Sum gjeld og egenkapital 3.774.000 3.971.000 2.961.000 2.977.000 3.118.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.516.000 964.000 535.000 754.000 488.000
Likviditetsgrad 1 6.3 2.4 2.1 3.3 2
Likviditetsgrad 2 4.8 1.3 1.0 1.7 1.1
Soliditet 25.8 16.2 19.7 20.3 19.3
Resultatgrad 20.8 9.4 4.6 6.1 9.1
Rentedekningsgrad 3.8 1.6 0.7 1.1 1.5
Gjeldsgrad 2.9 5.2 4.1 3.9 4.2
Total kapitalrentabilitet 15.2 5.0 2.7 3.9 5.1
Signatur
11.05.2023
SIGNATUR HVER FOR SEG
KVANDE INGVAR
Prokurister
07.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kristin Marie SørheimStyreleder68
Ivar Jonas NørbechStyremedlem79
Jan Harald RollandStyremedlem67
Jarl Erik KindsbækkenStyremedlem34
Ingvar TorjulStyremedlem46
Anne-Kristin LøesVaramedlem63
Lars Jostein HoltenVaramedlem77
Ola GrimstadVaramedlem76
Tore ReitenVaramedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00