Asak Consulting As
Juridisk navn:  Asak Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skarveien 16 Skarveien 16 Fax:
2016 Frogner 2016 Frogner
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 918336931
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 13.12.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bente Wermåker Regnskapsservice
Utvikling:
Omsetning  
  
-19,06%
Resultat  
  
-10,95%
Egenkapital  
  
-50%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 981.000 1.212.000 131.000 849.000
Resultat: 659.000 740.000 112.000 814.000
Egenkapital: 56.000 112.000 85.000 98.000
Regnskap for Asak Consulting As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 981.000 1.212.000 131.000 849.000
Driftskostnader -322.000 -472.000 -19.000 -35.000
Driftsresultat 660.000 740.000 112.000 814.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Resultat før skatt 659.000 740.000 112.000 814.000
Skattekostnad -145.000 -163.000 -26.000 -195.000
Årsresultat 514.000 577.000 86.000 618.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 905.000 983.000 242.000 865.000
Sum eiendeler 905.000 983.000 242.000 865.000
Sum opptjent egenkapital 26.000 82.000 55.000 68.000
Sum egenkapital 56.000 112.000 85.000 98.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 849.000 870.000 157.000 766.000
Sum gjeld og egenkapital 905.000 982.000 242.000 864.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 981.000 1.212.000 131.000 849.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 981.000 1.212.000 131.000 849.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -269.000 -443.000 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -53.000 -29.000 -19.000 -35.000
Driftskostnader -322.000 -472.000 -19.000 -35.000
Driftsresultat 660.000 740.000 112.000 814.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -570.000 -550.000 -100.000 -550.000
Årsresultat 514.000 577.000 86.000 618.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 172.000 197.000 164.000 113.000
Andre fordringer 3.000 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 729.000 782.000 78.000 751.000
Sum omløpsmidler 905.000 983.000 242.000 865.000
Sum eiendeler 905.000 983.000 242.000 865.000
Sum opptjent egenkapital 26.000 82.000 55.000 68.000
Sum egenkapital 56.000 112.000 85.000 98.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 145.000 163.000 26.000 195.000
Skyldig offentlige avgifter 104.000 114.000 31.000 21.000
Utbytte -570.000 -550.000 -100.000 -550.000
Annen kortsiktig gjeld 30.000 44.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 849.000 870.000 157.000 766.000
Sum gjeld og egenkapital 905.000 982.000 242.000 864.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 56.000 113.000 85.000 99.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.5 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.5 1.1
Soliditet 6.2 11.4 35.1 11.3
Resultatgrad 67.3 61.1 85.5 95.9
Rentedekningsgrad 660.0
Gjeldsgrad 15.2 7.8 1.8 7.8
Total kapitalrentabilitet 72.9 75.4 46.3 94.2
Signatur
11.01.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
SIGNATUR
ASAK ODD
Prokurister
11.01.2017
Daglig leder og styrets leder i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Odd AsakStyreleder68
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Odd Asak100.0068
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00