Telemark Bad As
Juridisk navn:  Telemark Bad As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bokfinkvegen 7 Bokfinkvegen 7 Fax:
3929 Porsgrunn 3929 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 918174842
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 16.11.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Calculus As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21,62%
Resultat  
  
633,33%
Egenkapital  
  
666,67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 232.000 296.000 950.000 1.369.000
Resultat: 22.000 3..000 22.000 -52.000
Egenkapital: 17.000 -3000 -6.000 -18.000
Regnskap for Telemark Bad As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 232.000 296.000 950.000 1.369.000
Driftskostnader -207.000 -293.000 -927.000 -1.406.000
Driftsresultat 25.000 3..000 22.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 -15.000
Finans -2.000 0 0 -15.000
Resultat før skatt 22.000 3..000 22.000 -52.000
Skattekostnad -2.000 0 -10.000 8.000
Årsresultat 20.000 3..000 12.000 -44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 10.000
Sum omløpsmidler 176.000 0 53.000 201.000
Sum eiendeler 176.000 58.000 53.000 211.000
Sum opptjent egenkapital -13.000 0 -30.000 -43.000
Sum egenkapital 17.000 -3000 -6.000 -18.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 159.000 61.000 59.000 229.000
Sum gjeld og egenkapital 176.000 58.000 53.000 210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 232.000 296.000 950.000 1.369.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 232.000 296.000 950.000 1.369.000
Varekostnad -140.000 -262.000 -879.000 -1.297.000
Lønninger -24.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -30.000 -48.000 -109.000
Driftskostnader -207.000 -293.000 -927.000 -1.406.000
Driftsresultat 25.000 3..000 22.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 -15.000
Finans -2.000 0 0 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 20.000 3..000 12.000 -44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 10.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 10.000
Varebeholdning 0 20.000 20.000
Kundefordringer 121.000 8..000 1.000 129.000
Andre fordringer 12.000 15.000 12.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.000 0 1.000 9.000
Sum omløpsmidler 176.000 0 53.000 201.000
Sum eiendeler 176.000 58.000 53.000 211.000
Sum opptjent egenkapital -13.000 0 -30.000 -43.000
Sum egenkapital 17.000 -3000 -6.000 -18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 85.000 0 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 50.000 6..000 29.000 193.000
Betalbar skatt 2.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 0 0 6.000
Sum kortsiktig gjeld 159.000 61.000 59.000 229.000
Sum gjeld og egenkapital 176.000 58.000 53.000 210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.000 -6.000 -28.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 0.6 0.8
Soliditet 9.7 -11.3 -8.5
Resultatgrad 10.8 2.3 -2.7
Rentedekningsgrad 12.5 -2.5
Gjeldsgrad 9.4 -9.8 -12.7
Total kapitalrentabilitet 14.2 41.5 -17.5
Signatur
06.09.2022
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Daniel NymannStyreleder36
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Daniel Nymann60.0036
Christer Daniel D Svensen40.0032
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00