Holmen Idrettsforening
Juridisk navn:  Holmen Idrettsforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90124012
Postboks 200 Vogellund 20 Fax:
1379 Nesbru 1394 Nesbru
Fylke: Kommune: www.holmenif.no
Akershus Asker
Org.nr: 971568518
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 66
Etableringsdato: 12.03.1995
Foretakstype: FLI
Revisor: Stiansen & Co AS
Regnskapsfører: Haslestad Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7,73%
Resultat  
  
-122,25%
Egenkapital  
  
-1,08%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 8.527.000 9.241.000 9.201.000 10.380.000 11.550.000
Resultat: -79.000 355.000 1.696.000 244.000 531.000
Egenkapital: 7.240.000 7.319.000 6.964.000 5.115.000 4.872.000
Regnskap for Holmen Idrettsforening
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 8.527.000 9.241.000 9.201.000 10.380.000 11.550.000
Driftskostnader -8.619.000 -8.875.000 -7.478.000 -10.103.000 -10.949.000
Driftsresultat -92.000 366.000 1.723.000 277.000 602.000
Finansinntekter 43.000 7.000 15.000 29.000 17.000
Finanskostnader -29.000 -18.000 -43.000 -62.000 -88.000
Finans 14.000 -11.000 -28.000 -33.000 -71.000
Resultat før skatt -79.000 355.000 1.696.000 244.000 531.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -79.000 355.000 1.696.000 244.000 531.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 116.000 204.000 302.000 794.000 1.162.000
Sum omløpsmidler 9.837.000 9.769.000 9.555.000 8.067.000 7.570.000
Sum eiendeler 9.953.000 9.973.000 9.857.000 8.861.000 8.732.000
Sum opptjent egenkapital 7.240.000 7.320.000 6.964.000 5.115.000 4.872.000
Sum egenkapital 7.240.000 7.319.000 6.964.000 5.115.000 4.872.000
Sum langsiktig gjeld 597.000 936.000 1.315.000 1.831.000 2.211.000
Sum kortsiktig gjeld 2.116.000 1.718.000 1.578.000 1.915.000 1.650.000
Sum gjeld og egenkapital 9.953.000 9.974.000 9.857.000 8.861.000 8.733.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 8.527.000 9.241.000 9.201.000 10.380.000 11.550.000
Driftsinntekter 8.527.000 9.241.000 9.201.000 10.380.000 11.550.000
Varekostnad -467.000 -406.000 -177.000 0 0
Lønninger -4.410.000 -5.047.000 -4.628.000 -5.549.000 -5.175.000
Avskrivning -80.000 -114.000 -502.000 -381.000 -410.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.662.000 -3.308.000 -2.171.000 -4.173.000 -5.364.000
Driftskostnader -8.619.000 -8.875.000 -7.478.000 -10.103.000 -10.949.000
Driftsresultat -92.000 366.000 1.723.000 277.000 602.000
Finansinntekter 43.000 7.000 15.000 29.000 17.000
Finanskostnader -29.000 -18.000 -43.000 -62.000 -88.000
Finans 14.000 -11.000 -28.000 -33.000 -71.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -79.000 355.000 1.696.000 244.000 531.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 80.000 160.000 280.000 552.000 864.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 230.000 298.000
Sum varige driftsmidler 80.000 160.000 280.000 782.000 1.162.000
Sum finansielle anleggsmidler 36.000 44.000 22.000 12.000 0
Sum anleggsmidler 116.000 204.000 302.000 794.000 1.162.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 553.000 769.000 1.077.000 643.000 725.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 9.285.000 8.999.000 8.478.000 7.424.000 6.846.000
Sum omløpsmidler 9.837.000 9.769.000 9.555.000 8.067.000 7.570.000
Sum eiendeler 9.953.000 9.973.000 9.857.000 8.861.000 8.732.000
Sum opptjent egenkapital 7.240.000 7.320.000 6.964.000 5.115.000 4.872.000
Sum egenkapital 7.240.000 7.319.000 6.964.000 5.115.000 4.872.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 597.000 936.000 1.315.000 1.831.000 2.211.000
Leverandørgjeld 276.000 287.000 -94.000 412.000 189.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 239.000 233.000 253.000 294.000 262.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.602.000 1.199.000 1.419.000 1.209.000 1.199.000
Sum kortsiktig gjeld 2.116.000 1.718.000 1.578.000 1.915.000 1.650.000
Sum gjeld og egenkapital 9.953.000 9.974.000 9.857.000 8.861.000 8.733.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.721.000 8.051.000 7.977.000 6.152.000 5.920.000
Likviditetsgrad 1 4.6 5.7 6.1 4.2 4.6
Likviditetsgrad 2 4.6 5.7 6.1 4.2 4.6
Soliditet 72.7 73.4 70.7 57.7 55.8
Resultatgrad -1.1 4.0 18.7 2.7 5.2
Rentedekningsgrad -3.2 20.3 40.1 4.5 6.8
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet -0.5 3.7 17.6 3.5 7.1
Signatur
24.05.2023
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.09.2021
Styrets leder og nestleder i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Thomas HaaveStyreleder49
Ole Petter Syrrist-LeiteNestleder41
Karin SørensenStyremedlem55
Magnus Nicolay Kjølner NielsenStyremedlem67
Nina Tonje Klemp SkjærmoenStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00