Steinerskolen I Stavanger
Juridisk navn:  Steinerskolen I Stavanger
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51828400
Skolevollen 19 Skolevollen 19 Fax:
4017 Stavanger 4017 Stavanger
Fylke: Kommune: www.stavanger.steiners...
Rogaland Stavanger
Org.nr: 971554940
Aksjekapital: 14.615 NOK
Antall ansatte: 51
Etableringsdato: 10.11.1981
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6,29%
Resultat  
  
143,57%
Egenkapital  
  
5,05%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 33.306.000 35.542.000 38.732.000 40.205.000 42.327.000
Resultat: 1.118.000 459.000 2.424.000 4.403.000 5.175.000
Egenkapital: 23.262.000 22.144.000 21.685.000 19.261.000 14.615.000
Regnskap for Steinerskolen I Stavanger
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 33.306.000 35.542.000 38.732.000 40.205.000 42.327.000
Driftskostnader -31.788.000 -34.543.000 -35.817.000 -35.168.000 -36.470.000
Driftsresultat 1.518.000 999.000 2.915.000 5.037.000 5.857.000
Finansinntekter 123.000 1.000 13.000 18.000 6.000
Finanskostnader -522.000 -540.000 -504.000 -652.000 -688.000
Finans -399.000 -539.000 -491.000 -634.000 -682.000
Resultat før skatt 1.118.000 459.000 2.424.000 4.403.000 5.175.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 1.118.000 459.000 2.424.000 4.403.000 5.175.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.630.000 24.309.000 25.219.000 26.275.000 27.326.000
Sum omløpsmidler 15.815.000 15.610.000 16.367.000 13.599.000 9.801.000
Sum eiendeler 39.445.000 39.919.000 41.586.000 39.874.000 37.127.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 23.262.000 22.144.000 21.685.000 19.261.000 14.615.000
Sum langsiktig gjeld 11.016.000 12.379.000 13.741.000 15.104.000 16.710.000
Sum kortsiktig gjeld 5.167.000 5.397.000 6.160.000 5.510.000 5.802.000
Sum gjeld og egenkapital 39.445.000 39.920.000 41.586.000 39.875.000 37.127.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.306.000 35.542.000 38.732.000 40.205.000 42.327.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 33.306.000 35.542.000 38.732.000 40.205.000 42.327.000
Varekostnad -428.000 -519.000 -504.000 -575.000 -477.000
Lønninger -24.896.000 -27.343.000 -27.604.000 -28.266.000 -29.533.000
Avskrivning -1.248.000 -1.265.000 -1.249.000 -1.205.000 -1.215.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -5.216.000 -5.416.000 -6.460.000 -5.122.000 -5.245.000
Driftskostnader -31.788.000 -34.543.000 -35.817.000 -35.168.000 -36.470.000
Driftsresultat 1.518.000 999.000 2.915.000 5.037.000 5.857.000
Finansinntekter 123.000 1.000 13.000 18.000 6.000
Finanskostnader -522.000 -540.000 -504.000 -652.000 -688.000
Finans -399.000 -539.000 -491.000 -634.000 -682.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.118.000 459.000 2.424.000 4.403.000 5.175.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 23.327.000 23.891.000 24.900.000 25.902.000 27.002.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 229.000 343.000 244.000 298.000 249.000
Sum varige driftsmidler 23.555.000 24.234.000 25.144.000 26.200.000 27.251.000
Sum finansielle anleggsmidler 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Sum anleggsmidler 23.630.000 24.309.000 25.219.000 26.275.000 27.326.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 291.000 102.000 666.000 858.000 1.351.000
Andre fordringer 1.670.000 1.463.000 1.804.000 1.741.000 1.371.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 13.854.000 14.045.000 13.898.000 11.000.000 7.079.000
Sum omløpsmidler 15.815.000 15.610.000 16.367.000 13.599.000 9.801.000
Sum eiendeler 39.445.000 39.919.000 41.586.000 39.874.000 37.127.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 23.262.000 22.144.000 21.685.000 19.261.000 14.615.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 243.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.016.000 12.379.000 13.741.000 15.104.000 16.710.000
Leverandørgjeld 666.000 788.000 1.107.000 780.000 354.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.611.000 1.695.000 1.776.000 1.888.000 1.948.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.891.000 2.914.000 3.278.000 2.842.000 3.500.000
Sum kortsiktig gjeld 5.167.000 5.397.000 6.160.000 5.510.000 5.802.000
Sum gjeld og egenkapital 39.445.000 39.920.000 41.586.000 39.875.000 37.127.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.648.000 10.213.000 10.207.000 8.089.000 3.999.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.9 2.7 2.5 1.7
Likviditetsgrad 2 3.1 2.9 2.7 2.5 1.7
Soliditet 59.0 55.5 52.1 48.3 39.4
Resultatgrad 4.6 2.8 7.5 12.5 13.8
Rentedekningsgrad 2.9 1.9 5.8 7.7 8.5
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.9 1.1 1.5
Total kapitalrentabilitet 4.2 2.5 7.0 12.7 15.8
Signatur
23.11.2023
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bengt Sigurd RønningenStyreleder54
Anders Jørgen FiringStyremedlem39
Aleksander Bruvik MyrlidStyremedlem49
Barbara LienStyremedlem45
Trude Weibell HusebøStyremedlem49
Mari Alice Mæland SamuelsenStyremedlem38
Tove Kristin Solbakk SeierstadStyremedlem56
Emily BizzozeroVaramedlem37
Stephen John BraceVaramedlem48
Tomas Alf LarsenVaramedlem43
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00