Finnmark Bilskadesenter As
Juridisk navn:  Finnmark Bilskadesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92278725
Postboks 1220 Båtsfjordveien 2A Fax:
9616 Hammerfest 9602 Hammerfest
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 918092986
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 01.11.2016
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
5,68%
Resultat  
  
-7,58%
Egenkapital  
  
22,72%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.892.000 10.307.000 9.906.000 6.939.000 48.000
Resultat: 853.000 923.000 1.340.000 867.000 -33.000
Egenkapital: 3.662.000 2.984.000 2.259.000 1.233.000 561.000
Regnskap for Finnmark Bilskadesenter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.892.000 10.307.000 9.906.000 6.939.000 48.000
Driftskostnader -9.968.000 -9.506.000 -8.566.000 -6.072.000 -82.000
Driftsresultat 923.000 800.000 1.340.000 868.000 -34.000
Finansinntekter 120.000 129.000 24.000 1.000 0
Finanskostnader -190.000 -6.000 -24.000 -2.000 0
Finans -70.000 123.000 0 -1.000 0
Resultat før skatt 853.000 923.000 1.340.000 867.000 -33.000
Skattekostnad -176.000 -198.000 -314.000 -200.000 0
Årsresultat 677.000 725.000 1.026.000 667.000 -33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 148.000 217.000 242.000 55.000 27.000
Sum omløpsmidler 5.697.000 4.658.000 4.085.000 2.597.000 529.000
Sum eiendeler 5.845.000 4.875.000 4.327.000 2.652.000 556.000
Sum opptjent egenkapital 3.062.000 2.384.000 0 633.000 -33.000
Sum egenkapital 3.662.000 2.984.000 2.259.000 1.233.000 561.000
Sum langsiktig gjeld 16.000 19.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.167.000 1.871.000 2.068.000 1.419.000 -4.000
Sum gjeld og egenkapital 5.845.000 4.874.000 4.327.000 2.652.000 557.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.790.000 10.306.000 9.906.000 6.939.000 48.000
Andre inntekter 102.000 1.000 0 0 0
Driftsinntekter 10.892.000 10.307.000 9.906.000 6.939.000 48.000
Varekostnad -4.646.000 -4.435.000 -3.665.000 -2.058.000 -48.000
Lønninger -3.718.000 -3.424.000 -3.304.000 -2.474.000 0
Avskrivning -69.000 -55.000 0 -17.000 0
Nedskrivning 0 0 -22.000 0 0
Andre driftskostnader -1.535.000 -1.592.000 -1.515.000 -1.307.000 -34.000
Driftskostnader -9.968.000 -9.506.000 -8.566.000 -6.072.000 -82.000
Driftsresultat 923.000 800.000 1.340.000 868.000 -34.000
Finansinntekter 120.000 129.000 24.000 1.000 0
Finanskostnader -190.000 -6.000 -24.000 -2.000 0
Finans -70.000 123.000 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 677.000 725.000 1.026.000 667.000 -33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 148.000 205.000 68.000 34.000 0
Driftsløsøre 0 12.000 174.000 22.000 27.000
Sum varige driftsmidler 148.000 217.000 242.000 55.000 27.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 148.000 217.000 242.000 55.000 27.000
Varebeholdning 964.000 454.000 309.000 323.000 0
Kundefordringer 2.096.000 1.000.000 1.497.000 531.000 32.000
Andre fordringer 28.000 30.000 32.000 28.000 0
Sum investeringer 2.015.000 2.130.000 1.002.000 0 0
Kasse, bank 594.000 1.044.000 1.247.000 1.715.000 498.000
Sum omløpsmidler 5.697.000 4.658.000 4.085.000 2.597.000 529.000
Sum eiendeler 5.845.000 4.875.000 4.327.000 2.652.000 556.000
Sum opptjent egenkapital 3.062.000 2.384.000 0 633.000 -33.000
Sum egenkapital 3.662.000 2.984.000 2.259.000 1.233.000 561.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 19.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.000 19.000 0 0 0
Leverandørgjeld 564.000 419.000 443.000 316.000 0
Betalbar skatt 179.000 179.000 314.000 200.000 0
Skyldig offentlige avgifter 316.000 189.000 242.000 183.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.108.000 1.085.000 1.068.000 720.000 -4.000
Sum kortsiktig gjeld 2.167.000 1.871.000 2.068.000 1.419.000 -4.000
Sum gjeld og egenkapital 5.845.000 4.874.000 4.327.000 2.652.000 557.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.530.000 2.787.000 2.017.000 1.178.000 533.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.5 2 1.8 -132.3
Likviditetsgrad 2 2.2 2.2 1.8 1.6 -132.3
Soliditet 62.7 61.2 52.2 46.5 100.7
Resultatgrad 8.5 7.8 13.5 12.5 -70.8
Rentedekningsgrad 4.9 133.3 55.8 4
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet 17.8 19.1 31.5 32.8 -6.1
Signatur
02.03.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
02.03.2017
Daglig leder alene.
Prokura
Hauan Lars Arne
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Iver Andreas HauanStyreleder55
Ivars PridansStyremedlem54
Thomas Suhr JensenStyremedlem42
Vladislavs TereskoVaramedlem38
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
L.H Invest As25.00 
Vladislavs Teresko12.5038
Ivars Pridans12.5054
Ask Investering As25.00 
Thomas Suhr Jensen25.0042
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00