Kvernaland Tannlege-senter As
Juridisk navn:  Kvernaland Tannlege-senter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51485668
Postboks 4 Gamle Åslandsvegen 7 Fax:
4355 Kvernaland 4355 Kvernaland
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 917866090
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 03.10.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Hønefoss As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6,79%
Resultat  
  
182,61%
Egenkapital  
  
44,47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.732.000 4.004.000 4.124.000 913.000
Resultat: 390.000 138.000 189.000 198.000
Egenkapital: 614.000 425.000 320.000 173.000
Regnskap for Kvernaland Tannlege-senter As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.732.000 4.004.000 4.124.000 913.000
Driftskostnader -3.344.000 -3.866.000 -3.898.000 -715.000
Driftsresultat 387.000 137.000 227.000 197.000
Finansinntekter 3.000 3.000 1.000 0
Finanskostnader 0 -2.000 -39.000 0
Finans 3.000 1.000 -38.000 0
Resultat før skatt 390.000 138.000 189.000 198.000
Skattekostnad -86.000 -33.000 -42.000 -45.000
Årsresultat 304.000 105.000 148.000 153.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.438.000 2.944.000 2.835.000 3.117.000
Sum omløpsmidler 1.807.000 1.041.000 756.000 701.000
Sum eiendeler 4.245.000 3.985.000 3.591.000 3.818.000
Sum opptjent egenkapital 584.000 395.000 290.000 143.000
Sum egenkapital 614.000 425.000 320.000 173.000
Sum langsiktig gjeld 173.000 120.000 2.726.000 3.295.000
Sum kortsiktig gjeld 3.457.000 3.440.000 545.000 350.000
Sum gjeld og egenkapital 4.244.000 3.985.000 3.591.000 3.818.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.732.000 4.004.000 4.124.000 913.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.732.000 4.004.000 4.124.000 913.000
Varekostnad -989.000 -849.000 -260.000 -46.000
Lønninger -1.313.000 -1.928.000 -1.942.000 -289.000
Avskrivning -506.000 -477.000 -418.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -536.000 -612.000 -586.000 -94.000
Driftskostnader -3.344.000 -3.866.000 -3.898.000 -715.000
Driftsresultat 387.000 137.000 227.000 197.000
Finansinntekter 3.000 3.000 1.000 0
Finanskostnader 0 -2.000 -39.000 0
Finans 3.000 1.000 -38.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 304.000 105.000 148.000 153.000
Balanse detaljer          
Goodwill 1.165.000 1.403.000 1.640.000 1.880.000
Sum Immatrielle midler 1.165.000 1.403.000 1.640.000 1.880.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.221.000 1.455.000 1.195.000 1.237.000
Driftsløsøre 52.000 86.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.273.000 1.542.000 1.195.000 1.237.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.438.000 2.944.000 2.835.000 3.117.000
Varebeholdning 142.000 125.000 144.000 149.000
Kundefordringer 255.000 113.000 163.000 52.000
Andre fordringer 4.000 12.000 33.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 266.000 380.000 416.000 490.000
Sum omløpsmidler 1.807.000 1.041.000 756.000 701.000
Sum eiendeler 4.245.000 3.985.000 3.591.000 3.818.000
Sum opptjent egenkapital 584.000 395.000 290.000 143.000
Sum egenkapital 614.000 425.000 320.000 173.000
Sum avsetninger til forpliktelser 173.000 120.000 87.000 45.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.100.000 2.945.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 173.000 120.000 2.726.000 3.295.000
Leverandørgjeld 100.000 90.000 93.000 136.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 123.000 72.000 135.000 33.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 134.000 333.000 317.000 181.000
Sum kortsiktig gjeld 3.457.000 3.440.000 545.000 350.000
Sum gjeld og egenkapital 4.244.000 3.985.000 3.591.000 3.818.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.650.000 -2.399.000 211.000 351.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.3 1.4 2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 1.1 1.6
Soliditet 14.5 10.7 8.9 4.5
Resultatgrad 10.4 3.4 5.5 21.6
Rentedekningsgrad 68.5 5.8
Gjeldsgrad 5.9 8.4 10.2 21.1
Total kapitalrentabilitet 9.2 3.5 6.3 5.2
Signatur
17.10.2018
SIGNATUR
MEYER CATHRINE
Prokurister
20.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
 
Styre
NavnTittelAlder
Karsten Meidell BorchgrevinkStyreleder37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Odontoclinica As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00