Kystfiske Service As
Juridisk navn:  Kystfiske Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Pedersgata 101 Pedersgata 101 Fax:
4014 Stavanger 4014 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 917834105
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 30.08.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Summarum As
Utvikling:
Omsetning  
  
-54,08%
Resultat  
  
-735%
Egenkapital  
  
-150,75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 45.000 98.000 11.000 23.000 0
Resultat: -501.000 -60.000 -139.000 -134.000 -25.000
Egenkapital: -835.000 -333.000 -273.000 -134.000 -1.000
Regnskap for Kystfiske Service As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 45.000 98.000 11.000 23.000 0
Driftskostnader -546.000 -154.000 -145.000 -157.000 -25.000
Driftsresultat -501.000 -56.000 -134.000 -134.000 -25.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -4.000 0 0
Finans -4.000 -4.000 0 0
Resultat før skatt -501.000 -60.000 -139.000 -134.000 -25.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -501.000 -60.000 -139.000 -134.000 -25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 455.000 84.000 91.000 0 0
Sum omløpsmidler 8.000 4.000 3.000 7.000 7.000
Sum eiendeler 463.000 88.000 94.000 7.000 7.000
Sum opptjent egenkapital -859.000 -358.000 -298.000 -159.000 -25.000
Sum egenkapital -835.000 -333.000 -273.000 -134.000 -1.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.298.000 422.000 367.000 141.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 463.000 88.000 93.000 6.000 7.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.000 98.000 11.000 23.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 45.000 98.000 11.000 23.000 0
Varekostnad -2.000 0 0 0 0
Lønninger -7.000 -5.000 -8.000 -8.000 0
Avskrivning -81.000 -39.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -456.000 -110.000 -137.000 -149.000 -25.000
Driftskostnader -546.000 -154.000 -145.000 -157.000 -25.000
Driftsresultat -501.000 -56.000 -134.000 -134.000 -25.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -4.000 0 0
Finans -4.000 -4.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -501.000 -60.000 -139.000 -134.000 -25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 18.000 84.000 91.000 0 0
Driftsløsøre 35.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 455.000 84.000 91.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 455.000 84.000 91.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer -3.000 1.000 3.000 7.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 3.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 8.000 4.000 3.000 7.000 7.000
Sum eiendeler 463.000 88.000 94.000 7.000 7.000
Sum opptjent egenkapital -859.000 -358.000 -298.000 -159.000 -25.000
Sum egenkapital -835.000 -333.000 -273.000 -134.000 -1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 1.000 35.000 20.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -2.000 -4.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.293.000 423.000 336.000 121.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 1.298.000 422.000 367.000 141.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 463.000 88.000 93.000 6.000 7.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.290.000 -418.000 -364.000 -134.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.9
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.9
Soliditet -180.3 -374.2 -290.4 -1914.3 -14.3
Resultatgrad -1.113.3 -57.1 -1218.2 -582.6
Rentedekningsgrad -33.5
Gjeldsgrad -1.6 -1.3 -1.3 -1.1
Total kapitalrentabilitet -108.2 -62.9 -142.6 -1914.3 -357.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Dag Andre GunvaldsenStyreleder33
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Dag Andre Gunvaldsen100.0033
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00