Arna Bolig Utvikling As
Juridisk navn:  Arna Bolig Utvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Helseprodusenten AS Arnatveitvegen 137 c/o Helseprodusenten AS Arnatveitvegen 137 Fax:
5262 Arnatveit 5262 Arnatveit
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 917810559
Aksjekapital: 700.000 NOK
Etableringsdato: 01.09.2016
Foretakstype: AS
Revisor: Forum Revisjon As
Regnskapsfører: Faktaregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5,81%
Resultat  
  
-121,61%
Egenkapital  
  
-7,29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 859.000 912.000 65.000
Resultat: -86.000 398.000 -66.000
Egenkapital: 878.000 947.000 645.000
Regnskap for Arna Bolig Utvikling As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 859.000 912.000 65.000
Driftskostnader -364.000 -222.000 -83.000
Driftsresultat 494.000 690.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -581.000 -293.000 -47.000
Finans -581.000 -293.000 -47.000
Resultat før skatt -86.000 398.000 -66.000
Skattekostnad 17.000 -96.000 17.000
Årsresultat -69.000 302.000 -48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.372.000 11.079.000 10.523.000
Sum omløpsmidler 14.419.000 12.000 7.000
Sum eiendeler 24.791.000 11.091.000 10.530.000
Sum opptjent egenkapital 178.000 247.000 -48.000
Sum egenkapital 878.000 947.000 645.000
Sum langsiktig gjeld 12.304.000 9.624.000 9.498.000
Sum kortsiktig gjeld 11.609.000 520.000 386.000
Sum gjeld og egenkapital 24.791.000 11.091.000 10.530.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 859.000 912.000 65.000
Driftsinntekter 859.000 912.000 65.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -364.000 -222.000 -83.000
Driftskostnader -364.000 -222.000 -83.000
Driftsresultat 494.000 690.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -581.000 -293.000 -47.000
Finans -581.000 -293.000 -47.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -69.000 302.000 -48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 0 17.000
Fast eiendom 10.355.000 11.079.000 10.505.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10.355.000 11.079.000 10.505.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.372.000 11.079.000 10.523.000
Varebeholdning 13.667.000 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 143.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 609.000 10.000 7.000
Sum omløpsmidler 14.419.000 12.000 7.000
Sum eiendeler 24.791.000 11.091.000 10.530.000
Sum opptjent egenkapital 178.000 247.000 -48.000
Sum egenkapital 878.000 947.000 645.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.331.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.304.000 9.624.000 9.498.000
Leverandørgjeld 2.142.000 80.000 28.000
Betalbar skatt 0 78.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.136.000 361.000 358.000
Sum kortsiktig gjeld 11.609.000 520.000 386.000
Sum gjeld og egenkapital 24.791.000 11.091.000 10.530.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.810.000 -508.000 -379.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0
Soliditet 3.5 8.5 6.1
Resultatgrad 57.5 75.7 -29.2
Rentedekningsgrad 0.9 2.4 -0.4
Gjeldsgrad 27.2 10.7 15.3
Total kapitalrentabilitet 2 6.2 -0.2
Signatur
07.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ernst HansenStyreleder39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Heks As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00