Camp Arctic As
Juridisk navn:  Camp Arctic As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rydningen 11 Øvergårdveien 104 Fax:
9020 Tromsdalen 9158 Storslett
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordreisa
Org.nr: 917805938
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 20.08.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Reisa Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
123,79%
Resultat  
  
135,71%
Egenkapital  
  
91,67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 555.000 248.000 0 27.000 43.000
Resultat: 198.000 84.000 -147.000 -151.000 -43.000
Egenkapital: -14.000 -168.000 -233.000 -118.000 1.000
Regnskap for Camp Arctic As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 555.000 248.000 0 27.000 43.000
Driftskostnader -357.000 -163.000 -147.000 -173.000 -86.000
Driftsresultat 198.000 84.000 -147.000 -146.000 -43.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 0
Finans 0 -6.000 0
Resultat før skatt 198.000 84.000 -147.000 -151.000 -43.000
Skattekostnad -44.000 -18.000 32.000 33.000 10.000
Årsresultat 154.000 65.000 -115.000 -119.000 -33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.302.000 1.450.000 1.542.000 1.622.000 1.703.000
Sum omløpsmidler 45.000 100.000 44.000 79.000 44.000
Sum eiendeler 1.347.000 1.550.000 1.586.000 1.701.000 1.747.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 -199.000 -264.000 -149.000 -31.000
Sum egenkapital -14.000 -168.000 -233.000 -118.000 1.000
Sum langsiktig gjeld 1.350.000 1.669.000 1.819.000 1.819.000 1.719.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 49.000 0 0 27.000
Sum gjeld og egenkapital 1.347.000 1.550.000 1.586.000 1.701.000 1.746.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 135.000 68.000 0 27.000 43.000
Andre inntekter 420.000 180.000 0 0 0
Driftsinntekter 555.000 248.000 0 27.000 43.000
Varekostnad 0 0 -23.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -134.000 -118.000 -113.000 -113.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -223.000 -45.000 -34.000 -60.000 -34.000
Driftskostnader -357.000 -163.000 -147.000 -173.000 -86.000
Driftsresultat 198.000 84.000 -147.000 -146.000 -43.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 0
Finans 0 -6.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 154.000 65.000 -115.000 -119.000 -33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 59.000 77.000 45.000 12.000
Fast eiendom 1.172.000 1.198.000 1.224.000 1.249.000 1.275.000
Maskiner anlegg 101.000 153.000 241.000 328.000 416.000
Driftsløsøre 14.000 40.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.287.000 1.391.000 1.464.000 1.577.000 1.691.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.302.000 1.450.000 1.542.000 1.622.000 1.703.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 -1.000
Andre fordringer 9.000 13.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 36.000 87.000 44.000 79.000 45.000
Sum omløpsmidler 45.000 100.000 44.000 79.000 44.000
Sum eiendeler 1.347.000 1.550.000 1.586.000 1.701.000 1.747.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 -199.000 -264.000 -149.000 -31.000
Sum egenkapital -14.000 -168.000 -233.000 -118.000 1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.350.000 1.669.000 1.819.000 1.819.000 1.719.000
Leverandørgjeld 11.000 35.000 0 0 27.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 49.000 0 0 27.000
Sum gjeld og egenkapital 1.347.000 1.550.000 1.586.000 1.701.000 1.746.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.000 51.000 44.000 79.000 17.000
Likviditetsgrad 1 4.1 2.0 1.6
Likviditetsgrad 2 4.1 2.0 0 0 1.6
Soliditet -1.0 -10.8 -14.7 -6.9 0.1
Resultatgrad 35.7 33.9 -540.7
Rentedekningsgrad -24.3
Gjeldsgrad -97.2 -10.2 -7.8 -15.4 1
Total kapitalrentabilitet 14.7 5.4 -9.3 -8.6 -2.5
Signatur
07.12.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Henry NyvollStyreleder58
Bente NyvollStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nyvoll Invest As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00