Vidar Arnulf Consulting Ii As
Juridisk navn:  Vidar Arnulf Consulting Ii As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Brogaten 17 Brogaten 17 Fax:
4400 Flekkefjord 4400 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 917631190
Aksjekapital: 1.466.241 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 06.07.2016
Foretakstype: AS
Revisor: Jærrevisjon As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7,1%
Resultat  
  
221,24%
Egenkapital  
  
12,42%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.559.000 3.831.000 1.853.000 1.568.000 0
Resultat: 7.154.000 2.227.000 13.657.000 -1.284.000 -4.566.000
Egenkapital: 60.429.000 53.752.000 52.703.000 39.423.000 44.591.000
Regnskap for Vidar Arnulf Consulting Ii As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.559.000 3.831.000 1.853.000 1.568.000 0
Driftskostnader -1.791.000 -1.881.000 -1.022.000 -175.000 -1.040.000
Driftsresultat 1.769.000 1.950.000 830.000 1.392.000 -1.040.000
Finansinntekter 5.420.000 350.000 14.363.000 788.000 2.223.000
Finanskostnader -34.000 -71.000 -1.536.000 -3.464.000 -5.749.000
Finans 5.386.000 279.000 12.827.000 -2.676.000 -3.526.000
Resultat før skatt 7.154.000 2.227.000 13.657.000 -1.284.000 -4.566.000
Skattekostnad -478.000 -519.000 -376.000 -385.000 -75.000
Årsresultat 6.676.000 1.709.000 13.281.000 -1.668.000 -4.641.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.495.000 2.105.000 2.105.000 25.885.000 27.321.000
Sum omløpsmidler 32.871.000 53.322.000 51.205.000 13.952.000 17.360.000
Sum eiendeler 61.366.000 55.427.000 53.310.000 39.837.000 44.681.000
Sum opptjent egenkapital 11.959.000 5.283.000 3.574.000 -9.706.000 -4.538.000
Sum egenkapital 60.429.000 53.752.000 52.703.000 39.423.000 44.591.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 937.000 1.674.000 606.000 415.000 89.000
Sum gjeld og egenkapital 61.365.000 55.426.000 53.309.000 39.838.000 44.680.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.443.000 3.719.000 3.338.000 83.000 0
Andre inntekter 117.000 112.000 -1.485.000 1.485.000 0
Driftsinntekter 3.559.000 3.831.000 1.853.000 1.568.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.567.000 -1.727.000 -971.000 -61.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -224.000 -154.000 -51.000 -114.000 -1.040.000
Driftskostnader -1.791.000 -1.881.000 -1.022.000 -175.000 -1.040.000
Driftsresultat 1.769.000 1.950.000 830.000 1.392.000 -1.040.000
Finansinntekter 5.420.000 350.000 14.363.000 788.000 2.223.000
Finanskostnader -34.000 -71.000 -1.536.000 -3.464.000 -5.749.000
Finans 5.386.000 279.000 12.827.000 -2.676.000 -3.526.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 6.676.000 1.709.000 13.281.000 -1.668.000 -4.641.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.004.000 2.004.000 2.004.000 2.016.000 2.016.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.004.000 2.004.000 2.004.000 2.016.000 2.016.000
Sum finansielle anleggsmidler 26.492.000 101.000 101.000 23.869.000 25.304.000
Sum anleggsmidler 28.495.000 2.105.000 2.105.000 25.885.000 27.321.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.564.000 2.426.000 636.000 1.568.000 0
Andre fordringer 3.094.000 20.917.000 32.320.000 10.662.000 6.255.000
Sum investeringer 9.498.000 10.218.000 16.924.000 0 0
Kasse, bank 370.000 158.000 1.325.000 1.723.000 11.104.000
Sum omløpsmidler 32.871.000 53.322.000 51.205.000 13.952.000 17.360.000
Sum eiendeler 61.366.000 55.427.000 53.310.000 39.837.000 44.681.000
Sum opptjent egenkapital 11.959.000 5.283.000 3.574.000 -9.706.000 -4.538.000
Sum egenkapital 60.429.000 53.752.000 52.703.000 39.423.000 44.591.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 846.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 5.000 5.000 9.000 0
Betalbar skatt 478.000 333.000 326.000 385.000 75.000
Skyldig offentlige avgifter 248.000 296.000 171.000 14.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 194.000 195.000 104.000 7.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 937.000 1.674.000 606.000 415.000 89.000
Sum gjeld og egenkapital 61.365.000 55.426.000 53.309.000 39.838.000 44.680.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.934.000 51.648.000 50.599.000 13.537.000 17.271.000
Likviditetsgrad 1 35.1 31.9 84.5 33.6 195.1
Likviditetsgrad 2 35.1 31.9 84.5 33.6 195.1
Soliditet 98.5 97.0 98.9 9 99.8
Resultatgrad 49.7 50.9 44.8 88.8
Rentedekningsgrad 52.0 27.5 0.5 0.4 -0.2
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 11.7 4.1 28.5 5.5 2.6
Signatur
27.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Vidar ArnulfStyreleder71
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Vidar Arnulf Consulting As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00