Eiendom & Element As
Juridisk navn:  Eiendom & Element As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Østre Aker vei 17 Østre Aker vei 17 Fax:
0581 Oslo 581 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917565600
Aksjekapital: 225.485 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 04.07.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Axano Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6,99%
Resultat  
  
-98,67%
Egenkapital  
  
1,09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 492.000 529.000 0 0 20.000
Resultat: 7.000 527.000 6.000 -308.000 -227.000
Egenkapital: 652.000 645.000 119.000 113.000 421.000
Regnskap for Eiendom & Element As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 492.000 529.000 0 0 20.000
Driftskostnader -485.000 -2.000 7.000 -309.000 -247.000
Driftsresultat 7.000 527.000 6.000 -309.000 -228.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 1.000 0
Resultat før skatt 7.000 527.000 6.000 -308.000 -227.000
Skattekostnad -1.000 0 0 0
Årsresultat 6.000 526.000 6.000 -308.000 -227.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 647.000 461.000 111.000 3.000 0
Sum omløpsmidler 288.000 267.000 8.000 119.000 455.000
Sum eiendeler 935.000 728.000 119.000 122.000 455.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 -4.000 -529.000 -535.000 -227.000
Sum egenkapital 652.000 645.000 119.000 113.000 421.000
Sum langsiktig gjeld 376.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -93.000 83.000 0 9.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 935.000 728.000 120.000 123.000 455.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 492.000 529.000 0 0 20.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 492.000 529.000 0 0 20.000
Varekostnad -442.000 0 0 -93.000 -198.000
Lønninger 0 7.000 -61.000 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -2.000 0 -155.000 -49.000
Driftskostnader -485.000 -2.000 7.000 -309.000 -247.000
Driftsresultat 7.000 527.000 6.000 -309.000 -228.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 526.000 6.000 -308.000 -227.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 647.000 461.000 111.000 3.000 0
Sum anleggsmidler 647.000 461.000 111.000 3.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 169.000 230.000 0 0 20.000
Andre fordringer 47.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 72.000 37.000 8.000 119.000 435.000
Sum omløpsmidler 288.000 267.000 8.000 119.000 455.000
Sum eiendeler 935.000 728.000 119.000 122.000 455.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 -4.000 -529.000 -535.000 -227.000
Sum egenkapital 652.000 645.000 119.000 113.000 421.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.000 0
Sum langsiktig gjeld 376.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 205.000 0 0 1.000 28.000
Betalbar skatt 1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 81.000 0 1.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -298.000 0 0 6.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld -93.000 83.000 0 9.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 935.000 728.000 120.000 123.000 455.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 381.000 184.000 8.000 110.000 422.000
Likviditetsgrad 1 -3.1 3.2 13.2 13.8
Likviditetsgrad 2 -3.1 3.2 0 13.2 13.8
Soliditet 69.7 88.6 1 92.6 92.7
Resultatgrad 1.4 99.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.1 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.7 72.4 5 -251.6 -50.2
Signatur
07.01.2022
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
11.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kim André TvinnereimStyreleder36
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tvinnereim As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00