Jacobsen & Friends As
Juridisk navn:  Jacobsen & Friends As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41027772
Røggevegen 23 Røggevegen 23 Fax:
3560 Hemsedal 3560 Hemsedal
Fylke: Kommune:
Viken Hemsedal
Org.nr: 917377995
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 14.06.2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
20,69%
Resultat  
  
64,08%
Egenkapital  
  
-14,86%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 315.000 261.000 272.000 51.000 55.000
Resultat: -37.000 -103.000 -66.000 -146.000 16.000
Egenkapital: -286.000 -249.000 -146.000 -82.000 65.000
Regnskap for Jacobsen & Friends As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 315.000 261.000 272.000 51.000 55.000
Driftskostnader -352.000 -364.000 -331.000 -198.000 -39.000
Driftsresultat -37.000 -103.000 -58.000 -147.000 16.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -8.000 0 0
Finans -8.000 0 0
Resultat før skatt -37.000 -103.000 -66.000 -146.000 16.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -37.000 -103.000 -66.000 -146.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 13.000 8.000 73.000 91.000 249.000
Sum eiendeler 13.000 8.000 73.000 91.000 249.000
Sum opptjent egenkapital -316.000 -279.000 -176.000 -112.000 35.000
Sum egenkapital -286.000 -249.000 -146.000 -82.000 65.000
Sum langsiktig gjeld 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
Sum kortsiktig gjeld 173.000 132.000 94.000 47.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 12.000 8.000 73.000 90.000 249.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000 7.000 50.000 51.000 55.000
Andre inntekter 314.000 254.000 222.000 0 0
Driftsinntekter 315.000 261.000 272.000 51.000 55.000
Varekostnad -12.000 -30.000 -42.000 -41.000 0
Lønninger 0 0 -2.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -340.000 -334.000 -289.000 -157.000 -37.000
Driftskostnader -352.000 -364.000 -331.000 -198.000 -39.000
Driftsresultat -37.000 -103.000 -58.000 -147.000 16.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -8.000 0 0
Finans -8.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -37.000 -103.000 -66.000 -146.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 12.000 42.000 84.000 125.000
Kundefordringer -11.000 -9.000 -13.000 -9.000 -6.000
Andre fordringer 0 0 95.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 24.000 6.000 44.000 16.000 34.000
Sum omløpsmidler 13.000 8.000 73.000 91.000 249.000
Sum eiendeler 13.000 8.000 73.000 91.000 249.000
Sum opptjent egenkapital -316.000 -279.000 -176.000 -112.000 35.000
Sum egenkapital -286.000 -249.000 -146.000 -82.000 65.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
Leverandørgjeld 40.000 37.000 6.000 3.000 5.000
Betalbar skatt -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -6.000
Skyldig offentlige avgifter 8.000 11.000 28.000 5.000 11.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 136.000 95.000 71.000 49.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 173.000 132.000 94.000 47.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 12.000 8.000 73.000 90.000 249.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -160.000 -124.000 -21.000 44.000 190.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.8 1.9 4.2
Likviditetsgrad 2 0.1 -0.0 0.3 0.1 2.1
Soliditet -2.383.3 -3.112.5 -91.1 26.1
Resultatgrad -11.7 -39.5 -21.3 -288.2 29.1
Rentedekningsgrad -7.3
Gjeldsgrad -1.0 -1.0 -1.5 -2.1 2.8
Total kapitalrentabilitet -308.3 -1.287.5 -79.5 -163.3 6.4
Signatur
20.07.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
20.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Hege Austheim JacobsenStyreleder51
Fiona Jane ErlandsenStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hege Austheim Jacobsen100.0051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00