Nordic American As
Juridisk navn:  Nordic American As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22828970
Margarethas Vei 47 Margarethas Vei 47 Fax:
1473 Lørenskog 1473 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 917397341
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 14.06.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4,15%
Resultat  
  
181,04%
Egenkapital  
  
124,31%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.410.000 2.314.000 1.956.000 1.281.000 176.000
Resultat: 919.000 327.000 263.000 4.000 131.000
Egenkapital: 1.292.000 576.000 323.000 124.000 124.000
Regnskap for Nordic American As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.410.000 2.314.000 1.956.000 1.281.000 176.000
Driftskostnader -1.476.000 -1.983.000 -1.688.000 -1.273.000 -43.000
Driftsresultat 934.000 331.000 268.000 8.000 133.000
Finansinntekter 52.000 11.000 7.000 6.000 0
Finanskostnader -67.000 -15.000 -12.000 -10.000 -2.000
Finans -15.000 -4.000 -5.000 -4.000 -2.000
Resultat før skatt 919.000 327.000 263.000 4.000 131.000
Skattekostnad -203.000 -75.000 -63.000 -4.000 -38.000
Årsresultat 717.000 252.000 200.000 0 94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.614.000 897.000 541.000 246.000 182.000
Sum eiendeler 1.614.000 897.000 541.000 246.000 182.000
Sum opptjent egenkapital 1.262.000 546.000 293.000 94.000 94.000
Sum egenkapital 1.292.000 576.000 323.000 124.000 124.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 322.000 321.000 218.000 122.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 1.614.000 897.000 541.000 246.000 183.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.394.000 2.214.000 1.905.000 1.248.000 176.000
Andre inntekter 17.000 100.000 51.000 33.000 0
Driftsinntekter 2.410.000 2.314.000 1.956.000 1.281.000 176.000
Varekostnad -17.000 -100.000 -51.000 -33.000 0
Lønninger -1.235.000 -1.602.000 -1.360.000 -1.069.000 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -224.000 -281.000 -277.000 -171.000 -43.000
Driftskostnader -1.476.000 -1.983.000 -1.688.000 -1.273.000 -43.000
Driftsresultat 934.000 331.000 268.000 8.000 133.000
Finansinntekter 52.000 11.000 7.000 6.000 0
Finanskostnader -67.000 -15.000 -12.000 -10.000 -2.000
Finans -15.000 -4.000 -5.000 -4.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 717.000 252.000 200.000 0 94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 303.000 475.000 89.000 25.000 20.000
Andre fordringer 13.000 7.000 6.000 17.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.298.000 415.000 445.000 204.000 162.000
Sum omløpsmidler 1.614.000 897.000 541.000 246.000 182.000
Sum eiendeler 1.614.000 897.000 541.000 246.000 182.000
Sum opptjent egenkapital 1.262.000 546.000 293.000 94.000 94.000
Sum egenkapital 1.292.000 576.000 323.000 124.000 124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 50.000 28.000 15.000
Betalbar skatt 203.000 75.000 63.000 4.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 116.000 235.000 80.000 63.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 10.000 24.000 28.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 322.000 321.000 218.000 122.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 1.614.000 897.000 541.000 246.000 183.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.292.000 576.000 323.000 124.000 123.000
Likviditetsgrad 1 5.0 2.8 2.5 2 3.1
Likviditetsgrad 2 5.0 2.8 2.5 2 3.1
Soliditet 80.0 64.2 59.7 50.4 67.8
Resultatgrad 38.8 14.3 13.7 0.6 75.6
Rentedekningsgrad 13.9 22.1 22.3 0.8 66.5
Gjeldsgrad 0.2 0.6 0.7 1 0.5
Total kapitalrentabilitet 61.1 38.1 50.8 5.7 72.7
Signatur
14.07.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
30.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Brian John BachStyreleder71
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Brian John Bach100.0071
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00