Vatnahalsen Høyfjellshotell As
Juridisk navn:  Vatnahalsen Høyfjellshotell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57633722
Vatnahalsen Vatnahalsen Fax:
5718 Myrdal 5718 Myrdal
Fylke: Kommune:
Vestland Aurland
Org.nr: 917347786
Aksjekapital: 879.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 17.03.2016
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-51,77%
Resultat  
  
-6070%
Egenkapital  
  
-12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.861.000 14.225.000 15.097.000 12.732.000 12.086.000
Resultat: -1.194.000 20.000 -598.000 -2.556.000 -22.000
Egenkapital: 6.917.000 7.860.000 8.983.000 9.478.000 11.461.000
Regnskap for Vatnahalsen Høyfjellshotell As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.861.000 14.225.000 15.097.000 12.732.000 12.086.000
Driftskostnader -7.837.000 -13.980.000 -15.404.000 -14.980.000 -11.774.000
Driftsresultat -976.000 245.000 -308.000 -2.248.000 313.000
Finansinntekter 8.000 20.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -226.000 -245.000 -292.000 -310.000 -336.000
Finans -218.000 -225.000 -291.000 -308.000 -334.000
Resultat før skatt -1.194.000 20.000 -598.000 -2.556.000 -22.000
Skattekostnad 251.000 -16.000 103.000 574.000 -3.000
Årsresultat -943.000 4.000 -495.000 -1.983.000 -25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.054.000 12.773.000 13.151.000 13.439.000 12.065.000
Sum omløpsmidler 2.311.000 2.557.000 1.943.000 3.668.000 7.085.000
Sum eiendeler 15.365.000 15.330.000 15.094.000 17.107.000 19.150.000
Sum opptjent egenkapital -939.000 4.000 0 0 460.000
Sum egenkapital 6.917.000 7.860.000 8.983.000 9.478.000 11.461.000
Sum langsiktig gjeld 7.168.000 6.033.000 4.229.000 4.591.000 5.464.000
Sum kortsiktig gjeld 1.280.000 1.437.000 1.882.000 3.037.000 2.224.000
Sum gjeld og egenkapital 15.365.000 15.330.000 15.094.000 17.106.000 19.149.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.381.000 14.195.000 14.713.000 12.381.000 12.026.000
Andre inntekter 480.000 30.000 383.000 350.000 60.000
Driftsinntekter 6.861.000 14.225.000 15.097.000 12.732.000 12.086.000
Varekostnad -1.647.000 -2.952.000 -3.664.000 -3.386.000 -2.909.000
Lønninger -3.378.000 -5.966.000 -6.559.000 -6.261.000 -4.865.000
Avskrivning -690.000 -665.000 -596.000 -575.000 -334.000
Nedskrivning -200.000 0 0 0
Andre driftskostnader -2.122.000 -4.197.000 -4.585.000 -4.758.000 -3.666.000
Driftskostnader -7.837.000 -13.980.000 -15.404.000 -14.980.000 -11.774.000
Driftsresultat -976.000 245.000 -308.000 -2.248.000 313.000
Finansinntekter 8.000 20.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -226.000 -245.000 -292.000 -310.000 -336.000
Finans -218.000 -225.000 -291.000 -308.000 -334.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -943.000 4.000 -495.000 -1.983.000 -25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 12.338.000 11.867.000 11.881.000 12.123.000 11.095.000
Maskiner anlegg 97.000 138.000 380.000 0 0
Driftsløsøre 620.000 768.000 890.000 1.316.000 970.000
Sum varige driftsmidler 13.054.000 12.773.000 13.151.000 13.439.000 12.065.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.054.000 12.773.000 13.151.000 13.439.000 12.065.000
Varebeholdning 441.000 322.000 578.000 500.000 345.000
Kundefordringer 221.000 23.000 287.000 530.000 382.000
Andre fordringer 359.000 328.000 325.000 208.000 449.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.109.000 1.885.000 752.000 2.431.000 5.908.000
Sum omløpsmidler 2.311.000 2.557.000 1.943.000 3.668.000 7.085.000
Sum eiendeler 15.365.000 15.330.000 15.094.000 17.107.000 19.150.000
Sum opptjent egenkapital -939.000 4.000 0 0 460.000
Sum egenkapital 6.917.000 7.860.000 8.983.000 9.478.000 11.461.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 253.000 236.000 339.000 913.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 743.000 0
Sum langsiktig gjeld 7.168.000 6.033.000 4.229.000 4.591.000 5.464.000
Leverandørgjeld 272.000 472.000 629.000 832.000 456.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 137.000 194.000 216.000 204.000 151.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 872.000 772.000 1.036.000 1.258.000 1.617.000
Sum kortsiktig gjeld 1.280.000 1.437.000 1.882.000 3.037.000 2.224.000
Sum gjeld og egenkapital 15.365.000 15.330.000 15.094.000 17.106.000 19.149.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.031.000 1.120.000 61.000 631.000 4.861.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 1 1 3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 0.7 1 3
Soliditet 45.0 51.3 59.5 55.4 59.9
Resultatgrad -14.2 1.7 - -17.7 2.6
Rentedekningsgrad -4.3 1 -1.1 -7.3 0.9
Gjeldsgrad 1.2 1 0.7 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet -6.3 1.7 - -13.1 1.6
Signatur
16.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Trond AndresenStyreleder73
Fredrik William BaumannStyremedlem59
Tore MæhleStyremedlem74
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Vatna Utvikling As89.98 
Vatnahalsen Høyfjellshotell As10.01 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00