Nilsen & Scheel Kiropraktikksenter As
Juridisk navn:  Nilsen & Scheel Kiropraktikksenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52696169
Norevegen 30 Norevegen 30 Fax:
5542 Karmsund 5542 Karmsund
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 917327084
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 18.04.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hagland Finans AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9,34%
Resultat  
  
-190,14%
Egenkapital  
  
-5,84%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.521.000 4.987.000 4.816.000 4.087.000 3.606.000
Resultat: -64.000 71.000 498.000 104.000 904.000
Egenkapital: 790.000 839.000 1.384.000 996.000 916.000
Regnskap for Nilsen & Scheel Kiropraktikksenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.521.000 4.987.000 4.816.000 4.087.000 3.606.000
Driftskostnader -4.582.000 -4.909.000 -4.313.000 -3.980.000 -2.699.000
Driftsresultat -60.000 77.000 502.000 107.000 907.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -4.000 -6.000 -5.000 -4.000 -2.000
Finans -4.000 -6.000 -4.000 -4.000 -2.000
Resultat før skatt -64.000 71.000 498.000 104.000 904.000
Skattekostnad 14.000 -16.000 -109.000 -24.000 -217.000
Årsresultat -50.000 55.000 388.000 80.000 687.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 53.000 69.000 108.000 326.000 275.000
Sum omløpsmidler 1.516.000 1.967.000 1.975.000 1.329.000 1.109.000
Sum eiendeler 1.569.000 2.036.000 2.083.000 1.655.000 1.384.000
Sum opptjent egenkapital 760.000 809.000 1.354.000 966.000 886.000
Sum egenkapital 790.000 839.000 1.384.000 996.000 916.000
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 779.000 1.196.000 698.000 655.000 463.000
Sum gjeld og egenkapital 1.569.000 2.035.000 2.082.000 1.655.000 1.383.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.521.000 4.987.000 4.816.000 4.087.000 3.606.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 4.521.000 4.987.000 4.816.000 4.087.000 3.606.000
Varekostnad -847.000 -1.499.000 -1.083.000 0 0
Lønninger -2.620.000 -2.344.000 -1.926.000 -2.828.000 -1.762.000
Avskrivning -30.000 -41.000 -53.000 -37.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.085.000 -1.025.000 -1.251.000 -1.115.000 -900.000
Driftskostnader -4.582.000 -4.909.000 -4.313.000 -3.980.000 -2.699.000
Driftsresultat -60.000 77.000 502.000 107.000 907.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -4.000 -6.000 -5.000 -4.000 -2.000
Finans -4.000 -6.000 -4.000 -4.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -600.000 0 0 0
Årsresultat -50.000 55.000 388.000 80.000 687.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 3.000 1.000 0 0
Fast eiendom 73.000 92.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 36.000 66.000 34.000 68.000 106.000
Sum varige driftsmidler 36.000 66.000 107.000 160.000 106.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 166.000 169.000
Sum anleggsmidler 53.000 69.000 108.000 326.000 275.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 225.000 540.000 445.000 489.000 473.000
Andre fordringer 354.000 289.000 312.000 203.000 134.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 936.000 1.138.000 1.052.000 637.000 502.000
Sum omløpsmidler 1.516.000 1.967.000 1.975.000 1.329.000 1.109.000
Sum eiendeler 1.569.000 2.036.000 2.083.000 1.655.000 1.384.000
Sum opptjent egenkapital 760.000 809.000 1.354.000 966.000 886.000
Sum egenkapital 790.000 839.000 1.384.000 996.000 916.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 4.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 418.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 4.000
Leverandørgjeld 14.000 92.000 0 17.000 0
Betalbar skatt 18.000 114.000 24.000 220.000
Skyldig offentlige avgifter 174.000 101.000 91.000 311.000 57.000
Utbytte -600.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 592.000 567.000 493.000 302.000 186.000
Sum kortsiktig gjeld 779.000 1.196.000 698.000 655.000 463.000
Sum gjeld og egenkapital 1.569.000 2.035.000 2.082.000 1.655.000 1.383.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 737.000 771.000 1.277.000 674.000 646.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.6 2.8 2 2.4
Likviditetsgrad 2 1.9 1.6 2.8 2 2.4
Soliditet 50.4 41.2 66.5 60.2 66.2
Resultatgrad -1.3 1.5 10.4 2.6 25.2
Rentedekningsgrad -15.0 12.8 100.4 26.8 453.5
Gjeldsgrad 1.0 1.4 0.5 0.7 0.5
Total kapitalrentabilitet -3.8 3.8 24.2 6.5 65.6
Signatur
17.03.2017
Prokurister
17.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Anette NilsenStyreleder34
Denis ScheelStyremedlem38
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rumford As50.00 
Alsting As50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00