Inn På Tunet Norge Sa
Juridisk navn:  Inn På Tunet Norge Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Verrastrandvegen 1539 Verrastrandvegen 1539 Fax:
7796 Follafoss 7796 Follafoss
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 917078084
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 15.03.2016
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Namdalseid Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
185,48%
Resultat  
  
-125,1%
Egenkapital  
  
66,07%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 34.969.000 12.249.000
Resultat: -66.000 263.000
Egenkapital: 842.000 507.000
Regnskap for Inn På Tunet Norge Sa
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 34.969.000 12.249.000
Driftskostnader -34.984.000 -11.982.000
Driftsresultat -15.000 267.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -52.000 -5.000
Finans -52.000 -4.000
Resultat før skatt -66.000 263.000
Skattekostnad -2.000 -1.000
Årsresultat -69.000 262.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000
Sum omløpsmidler 9.922.000 4.971.000
Sum eiendeler 9.936.000 4.971.000
Sum opptjent egenkapital 60.000 31.000
Sum egenkapital 842.000 507.000
Sum langsiktig gjeld 173.000 150.000
Sum kortsiktig gjeld 8.921.000 4.314.000
Sum gjeld og egenkapital 9.936.000 4.971.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.430.000 11.412.000
Andre inntekter 6.539.000 838.000
Driftsinntekter 34.969.000 12.249.000
Varekostnad -27.740.000 -9.031.000
Lønninger -5.007.000 -1.978.000
Avskrivning -5.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -2.232.000 -973.000
Driftskostnader -34.984.000 -11.982.000
Driftsresultat -15.000 267.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -52.000 -5.000
Finans -52.000 -4.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -69.000 262.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 14.000
Sum varige driftsmidler 14.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 14.000
Varebeholdning
Kundefordringer 3.218.000 1.160.000
Andre fordringer 3.000
Sum investeringer
Kasse, bank 6.703.000 3.808.000
Sum omløpsmidler 9.922.000 4.971.000
Sum eiendeler 9.936.000 4.971.000
Sum opptjent egenkapital 60.000 31.000
Sum egenkapital 842.000 507.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 173.000 150.000
Leverandørgjeld 2.466.000 955.000
Betalbar skatt 1.000
Skyldig offentlige avgifter 272.000 151.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 6.181.000 3.209.000
Sum kortsiktig gjeld 8.921.000 4.314.000
Sum gjeld og egenkapital 9.936.000 4.971.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.001.000 657.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2
Soliditet 8.5 10.2
Resultatgrad -0.0 2.2
Rentedekningsgrad -0.3 53.4
Gjeldsgrad 10.8 8.8
Total kapitalrentabilitet -0.2 5.4
Signatur
02.03.2023
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Endre Arild StakkerudStyreleder66
John Erik Skjellnes JohansenNestleder44
Arne Kristian Lindbekk KolbergStyremedlem54
Anita MarøStyremedlem58
Bjørn BruvoldStyremedlem58
Brit MjålandStyremedlem66
Ann Merete FurubergStyremedlem67
Amund JohnsrudVaramedlem58
Anne FollaugVaramedlem55
Robert VørøsVaramedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00