S.s Maskin As
Juridisk navn:  S.s Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91581214
Tuftene 5 Tuftene 1 Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 917071543
Aksjekapital: 140.000 NOK
Etableringsdato: 08.04.2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19,13%
Resultat  
  
-131,25%
Egenkapital  
  
83,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 330.000 277.000 90.000 9.000
Resultat: -45.000 144.000 4.000 -67.000
Egenkapital: 143.000 78.000 -33.000 -37.000
Regnskap for S.s Maskin As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 330.000 277.000 90.000 9.000
Driftskostnader -373.000 -130.000 -82.000 -73.000
Driftsresultat -43.000 147.000 7.000 -65.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 -3.000 -2.000
Finans -2.000 -3.000 -3.000 -2.000
Resultat før skatt -45.000 144.000 4.000 -67.000
Skattekostnad 0 -33.000 -1.000 17.000
Årsresultat -45.000 111.000 3.000 -50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 182.000 198.000 60.000 34.000
Sum eiendeler 182.000 198.000 60.000 34.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 48.000 -63.000 -67.000
Sum egenkapital 143.000 78.000 -33.000 -37.000
Sum langsiktig gjeld 28.000 48.000 68.000 87.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 72.000 25.000 -17.000
Sum gjeld og egenkapital 182.000 198.000 60.000 33.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 330.000 277.000 90.000 9.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 330.000 277.000 90.000 9.000
Varekostnad -61.000 -17.000 -13.000 -3.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -312.000 -113.000 -69.000 -70.000
Driftskostnader -373.000 -130.000 -82.000 -73.000
Driftsresultat -43.000 147.000 7.000 -65.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 -3.000 -2.000
Finans -2.000 -3.000 -3.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -45.000 111.000 3.000 -50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 5.000 47.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 177.000 151.000 60.000 34.000
Sum omløpsmidler 182.000 198.000 60.000 34.000
Sum eiendeler 182.000 198.000 60.000 34.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 48.000 -63.000 -67.000
Sum egenkapital 143.000 78.000 -33.000 -37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 28.000 48.000 68.000 87.000
Leverandørgjeld 2.000 20.000 21.000 0
Betalbar skatt 1.000 34.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 18.000 3.000 -17.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 72.000 25.000 -17.000
Sum gjeld og egenkapital 182.000 198.000 60.000 33.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 171.000 126.000 35.000 51.000
Likviditetsgrad 1 16.5 2.8 2.4
Likviditetsgrad 2 16.5 2.8 2.4
Soliditet 78.6 39.4 -112.1
Resultatgrad 53.1 7.8 -722.2
Rentedekningsgrad -21.5 4 2.3 -32.5
Gjeldsgrad 0.3 1.5 -2.8 -1.9
Total kapitalrentabilitet -23.6 74.2 11.7
Signatur
21.04.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.04.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
PROKURA KVAR FOR SEG
SPORSTØL SIGFRED KNUT
SPORSTØL JAN STÅLE
SPORSTØL TOR INGE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Sigfred Knut SporstølStyreleder73
Tor Inge SporstølStyremedlem40
Jan Ståle SporstølStyremedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Sigfred Knut Sporstøl46.4373
Jan Ståle Sporstøl46.4345
Tor Inge Sporstøl7.1440
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00