Sokna Elektro Holding As
Juridisk navn:  Sokna Elektro Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fagerliveien 1 Fagerliveien 1 Fax:
7288 Soknedal 7288 Soknedal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Midtre Gauldal
Org.nr: 917033285
Aksjekapital: 100.200 NOK
Etableringsdato: 01.03.2016
Foretakstype: AS
Revisor: E.K. Revisjon As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
51,79%
Resultat  
  
122,18%
Egenkapital  
  
6,72%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 1.061.000 699.000 0 0 0
Resultat: 2.164.000 974.000 382.000 -5.000 -43.000
Egenkapital: 2.033.000 1.905.000 1.754.000 1.773.000 1.777.000
Regnskap for Sokna Elektro Holding As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.061.000 699.000 0 0
Driftskostnader -897.000 -525.000 -18.000 -5.000 -43.000
Driftsresultat 164.000 174.000 -18.000 -5.000 -43.000
Finansinntekter 2.000.000 800.000 400.000 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 2.000.000 800.000 400.000 0 0
Resultat før skatt 2.164.000 974.000 382.000 -5.000 -43.000
Skattekostnad -36.000 -24.000 0 0
Årsresultat 2.128.000 950.000 382.000 -5.000 -43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.039.000 1.683.000 1.655.000 1.620.000 1.620.000
Sum omløpsmidler 251.000 1.225.000 499.000 152.000 157.000
Sum eiendeler 4.290.000 2.908.000 2.154.000 1.772.000 1.777.000
Sum opptjent egenkapital 1.213.000 1.085.000 934.000 952.000 957.000
Sum egenkapital 2.033.000 1.905.000 1.754.000 1.773.000 1.777.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.258.000 1.003.000 400.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 4.291.000 2.908.000 2.154.000 1.772.000 1.777.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.061.000 699.000 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.061.000 699.000 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger -832.000 -500.000 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -65.000 -25.000 -18.000 -5.000 -43.000
Driftskostnader -897.000 -525.000 -18.000 -5.000 -43.000
Driftsresultat 164.000 174.000 -18.000 -5.000 -43.000
Finansinntekter 2.000.000 800.000 400.000 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 2.000.000 800.000 400.000 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -2.000.000 -800.000 -400.000 0 0
Årsresultat 2.128.000 950.000 382.000 -5.000 -43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.039.000 1.683.000 1.655.000 1.620.000 1.620.000
Sum anleggsmidler 4.039.000 1.683.000 1.655.000 1.620.000 1.620.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 103.000 150.000 0 137.000
Andre fordringer 2.000 802.000 400.000 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 146.000 273.000 99.000 0 0
Sum omløpsmidler 251.000 1.225.000 499.000 152.000 157.000
Sum eiendeler 4.290.000 2.908.000 2.154.000 1.772.000 1.777.000
Sum opptjent egenkapital 1.213.000 1.085.000 934.000 952.000 957.000
Sum egenkapital 2.033.000 1.905.000 1.754.000 1.773.000 1.777.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0
Betalbar skatt 36.000 24.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 94.000 96.000 0 0
Utbytte -2.000.000 -800.000 -400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.426.000 83.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.258.000 1.003.000 400.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 4.291.000 2.908.000 2.154.000 1.772.000 1.777.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.007.000 222.000 99.000 152.000 157.000
Likviditetsgrad 1 0.1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.1 1.2 1.2 0 0
Soliditet 47.4 65.5 81.4 1 1
Resultatgrad 15.5 24.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.1 0.5 0.2 0 0
Total kapitalrentabilitet 50.4 33.5 17.7 -0.3 -2.4
Signatur
04.05.2023
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
John Olaf SolumStyreleder37
Morten André AsklundStyremedlem42
Erlend VingelenStyremedlem38
Sivert Magne HustøftStyremedlem42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Vingelen As25.00 
John Olaf Solum As25.00 
Hustøft As25.00 
Marmor Trading As25.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00