Alta Bygg As
Juridisk navn:  Alta Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90634590
Altaveien 194 Altaveien 194 Fax:
9515 Alta 9515 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 917007551
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 04.04.2016
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Finnmark As
Regnskapsfører: Just Presis As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15,83%
Resultat  
  
-283,13%
Egenkapital  
  
-63,79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 12.898.000 15.324.000 7.979.000 3.670.000 1.318.000
Resultat: -445.000 243.000 136.000 265.000 61.000
Egenkapital: 197.000 544.000 355.000 249.000 46.000
Regnskap for Alta Bygg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 12.898.000 15.324.000 7.979.000 3.670.000 1.318.000
Driftskostnader -13.301.000 -15.023.000 -7.681.000 -3.360.000 -1.245.000
Driftsresultat -403.000 300.000 298.000 311.000 73.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -43.000 -57.000 -162.000 -47.000 -12.000
Finans -43.000 -57.000 -162.000 -47.000 -12.000
Resultat før skatt -445.000 243.000 136.000 265.000 61.000
Skattekostnad 98.000 -54.000 -30.000 -61.000 -15.000
Årsresultat -347.000 190.000 106.000 203.000 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 298.000 356.000 210.000 200.000 151.000
Sum omløpsmidler 2.327.000 3.776.000 1.394.000 3.047.000 258.000
Sum eiendeler 2.625.000 4.132.000 1.604.000 3.247.000 409.000
Sum opptjent egenkapital 167.000 514.000 325.000 219.000 16.000
Sum egenkapital 197.000 544.000 355.000 249.000 46.000
Sum langsiktig gjeld 30.000 88.000 143.000 1.152.000 160.000
Sum kortsiktig gjeld 2.398.000 3.500.000 1.107.000 1.845.000 204.000
Sum gjeld og egenkapital 2.625.000 4.132.000 1.605.000 3.246.000 410.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.888.000 15.295.000 7.979.000 3.670.000 1.318.000
Andre inntekter 10.000 28.000 0 0 0
Driftsinntekter 12.898.000 15.324.000 7.979.000 3.670.000 1.318.000
Varekostnad -7.079.000 -8.673.000 -4.162.000 -480.000 -281.000
Lønninger -4.374.000 -3.956.000 -2.625.000 -2.247.000 -654.000
Avskrivning -130.000 -107.000 -67.000 -41.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.718.000 -2.287.000 -827.000 -592.000 -276.000
Driftskostnader -13.301.000 -15.023.000 -7.681.000 -3.360.000 -1.245.000
Driftsresultat -403.000 300.000 298.000 311.000 73.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -43.000 -57.000 -162.000 -47.000 -12.000
Finans -43.000 -57.000 -162.000 -47.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -347.000 190.000 106.000 203.000 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 103.000 5.000 0 2.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 84.000 141.000 109.000 84.000 0
Driftsløsøre 58.000 109.000 101.000 114.000 151.000
Sum varige driftsmidler 142.000 249.000 210.000 198.000 151.000
Sum finansielle anleggsmidler 53.000 102.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 298.000 356.000 210.000 200.000 151.000
Varebeholdning 0 2.550.000 0
Kundefordringer 1.052.000 3.343.000 1.010.000 359.000 208.000
Andre fordringer 164.000 117.000 150.000 105.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.111.000 316.000 234.000 33.000 48.000
Sum omløpsmidler 2.327.000 3.776.000 1.394.000 3.047.000 258.000
Sum eiendeler 2.625.000 4.132.000 1.604.000 3.247.000 409.000
Sum opptjent egenkapital 167.000 514.000 325.000 219.000 16.000
Sum egenkapital 197.000 544.000 355.000 249.000 46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 86.000 0
Sum langsiktig gjeld 30.000 88.000 143.000 1.152.000 160.000
Leverandørgjeld 1.007.000 2.051.000 256.000 631.000 18.000
Betalbar skatt 59.000 27.000 63.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 757.000 733.000 390.000 158.000 116.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 634.000 657.000 435.000 906.000 65.000
Sum kortsiktig gjeld 2.398.000 3.500.000 1.107.000 1.845.000 204.000
Sum gjeld og egenkapital 2.625.000 4.132.000 1.605.000 3.246.000 410.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -71.000 276.000 287.000 1.202.000 54.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.1 1.3 1.7 1.3
Likviditetsgrad 2 1.0 1.1 1.3 0.3 1.3
Soliditet 7.5 13.2 22.1 7.7 11.2
Resultatgrad -3.1 2.0 3.7 8.5 5.5
Rentedekningsgrad -9.4 5.3 1.8 6.6 6.1
Gjeldsgrad 12.3 6.6 3.5 1 7.9
Total kapitalrentabilitet -15.4 7.3 18.6 9.6 17.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ulf Inge ArnesenStyreleder34
Kai-Rune ArnesenStyremedlem26
Ismael Carl Torsten ForsblomStyremedlem24
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ui.Arnesen As34.00 
Forsblom As33.00 
Kr-Invest As33.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00