Camp Norway As
Juridisk navn:  Camp Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Furukollen 30 Furukollen 30 Fax:
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 916899866
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 27.02.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisor Bjørn A Halle As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
240%
Egenkapital  
  
23,53%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.000 0 16.000 3.000 0
Resultat: 7.000 -5.000 10.000 -9.000 -21.000
Egenkapital: -26.000 -34.000 -28.000 -38.000 -29.000
Regnskap for Camp Norway As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.000 16.000 3.000 0
Driftskostnader -4.000 -6.000 -6.000 -13.000 -21.000
Driftsresultat 7.000 -5.000 10.000 -9.000 -21.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 7.000 -5.000 10.000 -9.000 -21.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 7.000 -5.000 10.000 -9.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 4.000 6.000 8.000 12.000
Sum omløpsmidler 77.000 68.000 72.000 60.000 65.000
Sum eiendeler 80.000 72.000 78.000 68.000 77.000
Sum opptjent egenkapital -51.000 -58.000 -52.000 -62.000 -53.000
Sum egenkapital -26.000 -34.000 -28.000 -38.000 -29.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000
Sum gjeld og egenkapital 79.000 72.000 78.000 68.000 77.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.000 16.000 3.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 11.000 16.000 3.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -1.000 -2.000 -2.000 -4.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -4.000 -4.000 -9.000 -16.000
Driftskostnader -4.000 -6.000 -6.000 -13.000 -21.000
Driftsresultat 7.000 -5.000 10.000 -9.000 -21.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 7.000 -5.000 10.000 -9.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 4.000 6.000 8.000 12.000
Sum varige driftsmidler 3.000 4.000 6.000 8.000 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.000 4.000 6.000 8.000 12.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 77.000 68.000 72.000 60.000 65.000
Sum omløpsmidler 77.000 68.000 72.000 60.000 65.000
Sum eiendeler 80.000 72.000 78.000 68.000 77.000
Sum opptjent egenkapital -51.000 -58.000 -52.000 -62.000 -53.000
Sum egenkapital -26.000 -34.000 -28.000 -38.000 -29.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000
Sum kortsiktig gjeld 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000
Sum gjeld og egenkapital 79.000 72.000 78.000 68.000 77.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -29.000 -38.000 -34.000 -46.000 -41.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6
Soliditet -32.5 -47.2 -35.9 -55.9 -37.7
Resultatgrad 63.6 62.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -4.1 -3.1 -3.8 -2.8 -3.7
Total kapitalrentabilitet 8.8 -6.9 12.8 -13.2 -27.3
Signatur
30.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.03.2016
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Roar IsaksenStyreleder63
Merete Løvhaug IsaksenStyremedlem62
André Løvhaug IsaksenStyremedlem36
Karoline Løvhaug IsaksenStyremedlem34
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
André Løvhaug Isaksen23.3336
Merete Løvhaug Isaksen23.3362
Karoline Løvhaug Isaksen23.3334
Roar Isaksen30.0063
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00