Rivingen As
Juridisk navn:  Rivingen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gamlevei 68 Gamlevei 68 Fax:
4885 Grimstad 4885 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 916817622
Aksjekapital: 468.000 NOK
Etableringsdato: 27.01.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fiskeriservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-47,13%
Resultat  
  
-466,67%
Egenkapital  
  
-30,79%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 672.000 1.271.000 1.248.000 801.000 342.000
Resultat: -176.000 48.000 -114.000 -69.000 115.000
Egenkapital: 308.000 445.000 408.000 497.000 550.000
Regnskap for Rivingen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 672.000 1.271.000 1.248.000 801.000 342.000
Driftskostnader -771.000 -1.133.000 -1.283.000 -869.000 -227.000
Driftsresultat -99.000 137.000 -35.000 -69.000 115.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -77.000 -90.000 -79.000 0 0
Finans -77.000 -90.000 -79.000 0 0
Resultat før skatt -176.000 48.000 -114.000 -69.000 115.000
Skattekostnad 39.000 -11.000 24.000 16.000 -27.000
Årsresultat -137.000 38.000 -89.000 -53.000 88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.003.000 2.193.000 2.405.000 2.446.000 248.000
Sum omløpsmidler 46.000 217.000 148.000 325.000 332.000
Sum eiendeler 2.049.000 2.410.000 2.553.000 2.771.000 580.000
Sum opptjent egenkapital -160.000 -23.000 -60.000 29.000 82.000
Sum egenkapital 308.000 445.000 408.000 497.000 550.000
Sum langsiktig gjeld 1.628.000 1.778.000 1.998.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 113.000 187.000 147.000 2.273.000 29.000
Sum gjeld og egenkapital 2.049.000 2.410.000 2.553.000 2.770.000 580.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 672.000 1.271.000 1.197.000 801.000 342.000
Andre inntekter 0 52.000 0 0
Driftsinntekter 672.000 1.271.000 1.248.000 801.000 342.000
Varekostnad 0 -48.000 -122.000 -30.000
Lønninger -167.000 -412.000 -474.000 -180.000 -12.000
Avskrivning -208.000 -201.000 -201.000 -177.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -396.000 -520.000 -560.000 -390.000 -150.000
Driftskostnader -771.000 -1.133.000 -1.283.000 -869.000 -227.000
Driftsresultat -99.000 137.000 -35.000 -69.000 115.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -77.000 -90.000 -79.000 0 0
Finans -77.000 -90.000 -79.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -137.000 38.000 -89.000 -53.000 88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 67.000 29.000 39.000 15.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 2.431.000 0
Driftsløsøre 37.000 68.000 72.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.936.000 2.144.000 2.325.000 2.431.000 248.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 41.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.003.000 2.193.000 2.405.000 2.446.000 248.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 14.000 33.000 41.000 71.000 0
Andre fordringer 4.000 18.000 68.000 33.000 66.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 28.000 167.000 38.000 220.000 266.000
Sum omløpsmidler 46.000 217.000 148.000 325.000 332.000
Sum eiendeler 2.049.000 2.410.000 2.553.000 2.771.000 580.000
Sum opptjent egenkapital -160.000 -23.000 -60.000 29.000 82.000
Sum egenkapital 308.000 445.000 408.000 497.000 550.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.628.000 1.778.000 1.998.000 0 1.000
Leverandørgjeld 62.000 38.000 102.000 26.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 26.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 141.000 38.000 20.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 48.000 8.000 7.000 2.228.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 113.000 187.000 147.000 2.273.000 29.000
Sum gjeld og egenkapital 2.049.000 2.410.000 2.553.000 2.770.000 580.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -67.000 30.000 1.000 -1.948.000 303.000
Likviditetsgrad 1 0.4 1.2 1 0.1 11.4
Likviditetsgrad 2 0.4 1.2 1 0.1 11.4
Soliditet 15.0 18.5 1 17.9 94.8
Resultatgrad -14.7 10.8 -2.8 -8.6 33.6
Rentedekningsgrad -1.3 1.5 -0.4
Gjeldsgrad 5.7 4.4 5.3 4.6 0.1
Total kapitalrentabilitet -4.8 5.7 -1.4 -2.5 19.8
Signatur
01.03.2016
Prokurister
01.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Tor Atle StagersnesStyreleder43
Egil PedersenStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tor Atle Stagersnes51.0043
Listi Holding As49.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00