Petter A Olsen Maskinutleie As
Juridisk navn:  Petter A Olsen Maskinutleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Utgårdsveien 4 Utgårdsveien 4 Fax:
1684 Vesterøy 1684 Vesterøy
Fylke: Kommune:
Viken Hvaler
Org.nr: 916382588
Aksjekapital: 113.100 NOK
Etableringsdato: 23.10.2015
Foretakstype: AS
Revisor: Re-visjon As
Regnskapsfører: Adm As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2,72%
Resultat  
  
14,33%
Egenkapital  
  
43,52%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.609.000 6.794.000 8.675.000 7.286.000 6.667.000
Resultat: 2.905.000 2.541.000 3.972.000 2.622.000 2.473.000
Egenkapital: 7.469.000 5.204.000 7.222.000 10.397.000 8.380.000
Regnskap for Petter A Olsen Maskinutleie As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.609.000 6.794.000 8.675.000 7.286.000 6.667.000
Driftskostnader -3.611.000 -4.063.000 -4.421.000 -4.467.000 -4.039.000
Driftsresultat 2.997.000 2.730.000 4.254.000 2.819.000 2.629.000
Finansinntekter 34.000 39.000 38.000 33.000 19.000
Finanskostnader -126.000 -228.000 -320.000 -230.000 -175.000
Finans -92.000 -189.000 -282.000 -197.000 -156.000
Resultat før skatt 2.905.000 2.541.000 3.972.000 2.622.000 2.473.000
Skattekostnad -639.000 -559.000 -874.000 -605.000 -586.000
Årsresultat 2.266.000 1.982.000 3.098.000 2.017.000 1.887.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.564.000 11.155.000 14.219.000 9.724.000 13.678.000
Sum omløpsmidler 6.243.000 7.794.000 9.572.000 8.255.000 5.766.000
Sum eiendeler 14.807.000 18.949.000 23.791.000 17.979.000 19.444.000
Sum opptjent egenkapital 7.356.000 5.090.000 7.108.000 10.283.000 8.266.000
Sum egenkapital 7.469.000 5.204.000 7.222.000 10.397.000 8.380.000
Sum langsiktig gjeld 3.735.000 6.291.000 9.068.000 6.372.000 9.820.000
Sum kortsiktig gjeld 3.604.000 7.454.000 7.502.000 1.210.000 1.243.000
Sum gjeld og egenkapital 14.809.000 18.949.000 23.792.000 17.979.000 19.443.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.609.000 6.794.000 6.640.000 6.486.000 6.467.000
Andre inntekter 2.035.000 800.000 200.000
Driftsinntekter 6.609.000 6.794.000 8.675.000 7.286.000 6.667.000
Varekostnad -1.000 -7.000 -4.000 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -3.284.000 -3.726.000 -4.129.000 -4.099.000 -3.638.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -326.000 -330.000 -288.000 -368.000 -401.000
Driftskostnader -3.611.000 -4.063.000 -4.421.000 -4.467.000 -4.039.000
Driftsresultat 2.997.000 2.730.000 4.254.000 2.819.000 2.629.000
Finansinntekter 34.000 39.000 38.000 33.000 19.000
Finanskostnader -126.000 -228.000 -320.000 -230.000 -175.000
Finans -92.000 -189.000 -282.000 -197.000 -156.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -4.000.000 -6.000.000 0 0
Årsresultat 2.266.000 1.982.000 3.098.000 2.017.000 1.887.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 579.000 260.000 0 47.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 4.615.000 7.473.000 10.645.000 8.493.000 12.395.000
Driftsløsøre 99.000 150.000 303.000 425.000 621.000
Sum varige driftsmidler 4.714.000 7.624.000 10.948.000 8.917.000 13.016.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.271.000 3.271.000 3.271.000 760.000 661.000
Sum anleggsmidler 8.564.000 11.155.000 14.219.000 9.724.000 13.678.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.301.000 505.000 665.000 119.000 89.000
Andre fordringer 87.000 410.000 3.100.000 2.596.000 2.976.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.855.000 6.878.000 5.807.000 5.540.000 2.701.000
Sum omløpsmidler 6.243.000 7.794.000 9.572.000 8.255.000 5.766.000
Sum eiendeler 14.807.000 18.949.000 23.791.000 17.979.000 19.444.000
Sum opptjent egenkapital 7.356.000 5.090.000 7.108.000 10.283.000 8.266.000
Sum egenkapital 7.469.000 5.204.000 7.222.000 10.397.000 8.380.000
Sum avsetninger til forpliktelser 75.000 0 184.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.735.000 6.291.000 9.068.000 6.372.000 9.820.000
Leverandørgjeld 2.000 7.000 106.000 5.000 31.000
Betalbar skatt 958.000 894.000 674.000 807.000 616.000
Skyldig offentlige avgifter 267.000 275.000 244.000 271.000 0
Utbytte -4.000.000 -6.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.377.000 6.277.000 6.477.000 127.000 596.000
Sum kortsiktig gjeld 3.604.000 7.454.000 7.502.000 1.210.000 1.243.000
Sum gjeld og egenkapital 14.809.000 18.949.000 23.792.000 17.979.000 19.443.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.639.000 340.000 2.070.000 7.045.000 4.523.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.0 1.3 6.8 4.6
Likviditetsgrad 2 1.7 1.0 1.3 6.8 4.6
Soliditet 50.4 27.5 30.4 57.8 43.1
Resultatgrad 45.3 40.2 4 38.7 39.4
Rentedekningsgrad 23.8 12.0 13.3 12.3 1
Gjeldsgrad 1.0 2.6 2.3 0.7 1.3
Total kapitalrentabilitet 20.5 14.6 1 15.9 13.6
Signatur
07.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Petter Andre OlsenStyreleder49
Sven Arne FossStyremedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kjell Foss As30.00 
Petter A Olsen Holding As70.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00