Panorama Eiendom As
Juridisk navn:  Panorama Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bøveien 3B Bøveien 3B Fax:
1389 Heggedal 1389 Heggedal
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 816265932
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 20.10.2015
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorforum 1 As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1016,67%
Egenkapital  
  
-44,9%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.000 0 0 0 0
Resultat: 165.000 -18.000 -3.335.000 -118.000 5.148.000
Egenkapital: 913.000 1.657.000 1.675.000 5.010.000 5.128.000
Regnskap for Panorama Eiendom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.000 0 0 0
Driftskostnader -36.000 -18.000 -3.336.000 -121.000 -133.000
Driftsresultat -30.000 -18.000 -3.336.000 -121.000 -133.000
Finansinntekter 196.000 1.000 3.000 5.281.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 196.000 1.000 3.000 5.281.000
Resultat før skatt 165.000 -18.000 -3.335.000 -118.000 5.148.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 165.000 -18.000 -3.335.000 -118.000 5.148.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 52.000 52.000 1.627.000 3.755.000 3.255.000
Sum omløpsmidler 1.036.000 1.626.000 54.000 1.261.000 1.878.000
Sum eiendeler 1.088.000 1.678.000 1.681.000 5.016.000 5.133.000
Sum opptjent egenkapital 904.000 1.636.000 1.654.000 4.989.000 5.107.000
Sum egenkapital 913.000 1.657.000 1.675.000 5.010.000 5.128.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 175.000 21.000 5.000 5.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 1.088.000 1.678.000 1.680.000 5.015.000 5.133.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 5.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 15.000 0 0 0
Avskrivning -13.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -38.000 -18.000 -3.336.000 -121.000 -133.000
Driftskostnader -36.000 -18.000 -3.336.000 -121.000 -133.000
Driftsresultat -30.000 -18.000 -3.336.000 -121.000 -133.000
Finansinntekter 196.000 1.000 3.000 5.281.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 196.000 1.000 3.000 5.281.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 165.000 -18.000 -3.335.000 -118.000 5.148.000
Balanse detaljer          
Goodwill 52.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 52.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 52.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 52.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.627.000 3.755.000 3.255.000
Sum anleggsmidler 52.000 52.000 1.627.000 3.755.000 3.255.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 293.000 1.595.000 0 175.000 0
Sum investeringer 707.000 30.000 52.000 52.000 52.000
Kasse, bank 35.000 2.000 2.000 1.034.000 1.826.000
Sum omløpsmidler 1.036.000 1.626.000 54.000 1.261.000 1.878.000
Sum eiendeler 1.088.000 1.678.000 1.681.000 5.016.000 5.133.000
Sum opptjent egenkapital 904.000 1.636.000 1.654.000 4.989.000 5.107.000
Sum egenkapital 913.000 1.657.000 1.675.000 5.010.000 5.128.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 13.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 161.000 9.000 5.000 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 175.000 21.000 5.000 5.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 1.088.000 1.678.000 1.680.000 5.015.000 5.133.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 861.000 1.605.000 49.000 1.256.000 1.873.000
Likviditetsgrad 1 5.9 77.4 10.8 252.2 375.6
Likviditetsgrad 2 5.9 77.4 10.8 252.2 375.6
Soliditet 83.9 98.7 99.7 99.9 99.9
Resultatgrad -600.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 15.3 -1.1 -198.5 -2.4 100.3
Signatur
27.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Beatrice Charlotte Berg SæthreStyreleder31
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Beatrice C Berg Sæthre100.0031
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00