Innlandet Bygg Og Anlegg As
Juridisk navn:  Innlandet Bygg Og Anlegg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41245500
Fischers Veg 17 Fischers veg 17 Fax:
2819 Gjøvik 2819 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 916203098
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 07.10.2015
Foretakstype: AS
Revisor: Nilsons Revisjonskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
108,8%
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
-19,61%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 5.909.000 2.830.000 0 5.334.000 5.245.000
Resultat: -61.000 -122.000 -633.000 -213.000 754.000
Egenkapital: -366.000 -306.000 -183.000 312.000 525.000
Regnskap for Innlandet Bygg Og Anlegg As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 5.909.000 2.830.000 5.334.000 5.245.000
Driftskostnader -5.707.000 -2.555.000 -488.000 -5.378.000 -4.315.000
Driftsresultat 203.000 275.000 -488.000 -45.000 930.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -264.000 -397.000 -146.000 -171.000 -175.000
Finans -264.000 -397.000 -146.000 -169.000 -175.000
Resultat før skatt -61.000 -122.000 -633.000 -213.000 754.000
Skattekostnad 138.000 0 -148.000
Årsresultat -61.000 -122.000 -495.000 -213.000 606.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 0 0
Sum omløpsmidler 2.638.000 5.537.000 4.543.000 762.000 2.625.000
Sum eiendeler 2.653.000 5.537.000 4.543.000 762.000 2.625.000
Sum opptjent egenkapital -396.000 -336.000 -213.000 282.000 495.000
Sum egenkapital -366.000 -306.000 -183.000 312.000 525.000
Sum langsiktig gjeld 2.096.000 4.928.000 3.822.000 0 1.745.000
Sum kortsiktig gjeld 923.000 914.000 904.000 450.000 354.000
Sum gjeld og egenkapital 2.653.000 5.536.000 4.543.000 762.000 2.624.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.909.000 2.830.000 5.334.000 5.245.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 5.909.000 2.830.000 5.334.000 5.245.000
Varekostnad -5.166.000 -2.037.000 -3.000 -4.742.000 -3.967.000
Lønninger -318.000 -441.000 -388.000 -508.000 -218.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -223.000 -77.000 -97.000 -128.000 -130.000
Driftskostnader -5.707.000 -2.555.000 -488.000 -5.378.000 -4.315.000
Driftsresultat 203.000 275.000 -488.000 -45.000 930.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -264.000 -397.000 -146.000 -171.000 -175.000
Finans -264.000 -397.000 -146.000 -169.000 -175.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -61.000 -122.000 -495.000 -213.000 606.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 0 0
Varebeholdning 2.576.000 5.471.000 4.249.000 220.000 2.200.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 60.000 23.000 273.000 208.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.000 44.000 20.000 334.000 424.000
Sum omløpsmidler 2.638.000 5.537.000 4.543.000 762.000 2.625.000
Sum eiendeler 2.653.000 5.537.000 4.543.000 762.000 2.625.000
Sum opptjent egenkapital -396.000 -336.000 -213.000 282.000 495.000
Sum egenkapital -366.000 -306.000 -183.000 312.000 525.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 30.000 19.000 40.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.096.000 4.928.000 3.822.000 0 1.745.000
Leverandørgjeld 654.000 786.000 763.000 165.000 129.000
Betalbar skatt 99.000 148.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 20.000 32.000 30.000 23.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 237.000 109.000 90.000 117.000 54.000
Sum kortsiktig gjeld 923.000 914.000 904.000 450.000 354.000
Sum gjeld og egenkapital 2.653.000 5.536.000 4.543.000 762.000 2.624.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.715.000 4.623.000 3.639.000 312.000 2.271.000
Likviditetsgrad 1 2.9 6.1 5.0 1.7 7.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.3 1.2 1.2
Soliditet -13.8 -5.5 -4.0 40.9 2
Resultatgrad 3.4 9.7 -0.8 17.7
Rentedekningsgrad 0.8 0.7 -3.3 -0.3 5.3
Gjeldsgrad -8.2 -19.1 -25.8 1.4 4
Total kapitalrentabilitet 7.7 5.0 -10.7 -5.6 35.4
Signatur
12.09.2023
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.09.2023
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Anders SkogenStyreleder49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Mur & Tre Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00