HMS Design & Utvikling AS
Juridisk navn:  Hms Design & Utvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67107970
Martin Linges Vei 25 Martin Linges Vei 25 Fax:
1364 Fornebu 1364 Fornebu
Fylke: Kommune: www.hms-du.no
Viken Bærum
Org.nr: 971179899
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 15.10.1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-47,33%
Resultat  
  
13,08%
Egenkapital  
  
-21,15%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.204.000 2.286.000 4.148.000 4.075.000 5.125.000
Resultat: -585.000 -673.000 152.000 -8.000 -118.000
Egenkapital: 2.979.000 3.778.000 4.303.000 4.184.000 4.195.000
Regnskap for HMS Design & Utvikling AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.204.000 2.286.000 4.148.000 4.075.000 5.125.000
Driftskostnader -1.794.000 -2.966.000 -4.021.000 -4.095.000 -5.247.000
Driftsresultat -590.000 -679.000 128.000 -20.000 -123.000
Finansinntekter 6.000 16.000 30.000 20.000 19.000
Finanskostnader -1.000 -10.000 -6.000 -8.000 -14.000
Finans 5.000 6.000 24.000 12.000 5.000
Resultat før skatt -585.000 -673.000 152.000 -8.000 -118.000
Skattekostnad -214.000 148.000 -33.000 -3.000 24.000
Årsresultat -799.000 -525.000 119.000 -11.000 -94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 214.000 66.000 99.000 232.000
Sum omløpsmidler 3.399.000 4.198.000 4.841.000 4.727.000 5.087.000
Sum eiendeler 3.411.000 4.412.000 4.907.000 4.826.000 5.319.000
Sum opptjent egenkapital 2.879.000 3.678.000 4.203.000 4.084.000 4.095.000
Sum egenkapital 2.979.000 3.778.000 4.303.000 4.184.000 4.195.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 432.000 633.000 603.000 642.000 1.124.000
Sum gjeld og egenkapital 3.411.000 4.411.000 4.906.000 4.826.000 5.319.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.204.000 2.258.000 4.148.000 4.020.000 5.125.000
Andre inntekter 28.000 0 56.000 0
Driftsinntekter 1.204.000 2.286.000 4.148.000 4.075.000 5.125.000
Varekostnad -248.000 -990.000 -1.539.000 -581.000 -986.000
Lønninger -1.166.000 -1.467.000 -1.529.000 -1.740.000 -2.588.000
Avskrivning -6.000 0 0 -29.000 -67.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -374.000 -509.000 -953.000 -1.745.000 -1.606.000
Driftskostnader -1.794.000 -2.966.000 -4.021.000 -4.095.000 -5.247.000
Driftsresultat -590.000 -679.000 128.000 -20.000 -123.000
Finansinntekter 6.000 16.000 30.000 20.000 19.000
Finanskostnader -1.000 -10.000 -6.000 -8.000 -14.000
Finans 5.000 6.000 24.000 12.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -799.000 -525.000 119.000 -11.000 -94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 214.000 66.000 99.000 102.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 0 0 0 130.000
Sum varige driftsmidler 12.000 0 0 0 130.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.000 214.000 66.000 99.000 232.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 157.000 348.000 717.000 822.000 576.000
Andre fordringer 83.000 15.000 24.000 44.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.159.000 3.834.000 4.100.000 3.861.000 4.495.000
Sum omløpsmidler 3.399.000 4.198.000 4.841.000 4.727.000 5.087.000
Sum eiendeler 3.411.000 4.412.000 4.907.000 4.826.000 5.319.000
Sum opptjent egenkapital 2.879.000 3.678.000 4.203.000 4.084.000 4.095.000
Sum egenkapital 2.979.000 3.778.000 4.303.000 4.184.000 4.195.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 85.000 193.000 153.000 100.000 275.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 128.000 163.000 168.000 205.000 394.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 219.000 277.000 282.000 336.000 454.000
Sum kortsiktig gjeld 432.000 633.000 603.000 642.000 1.124.000
Sum gjeld og egenkapital 3.411.000 4.411.000 4.906.000 4.826.000 5.319.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.967.000 3.565.000 4.238.000 4.085.000 3.963.000
Likviditetsgrad 1 7.9 6.6 8 7.4 4.5
Likviditetsgrad 2 7.9 6.6 8 7.4 4.5
Soliditet 87.3 85.6 87.7 86.7 78.9
Resultatgrad -49.0 -29.7 3.1 -0.5 -2.4
Rentedekningsgrad -590.0 -67.9 21.3 -2.5 -8.8
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet -17.1 3.2 0
Signatur
20.09.2011
STYRETS FORMANN ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Vidar ChristiansenStyreleder65
Nanna Coward ChristiansenVaramedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Vidar Christiansen80.0065
Nanna Coward Christiansen20.0066
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00