Nordic Airlines As
Juridisk navn:  Nordic Airlines As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99564040
Lepsøyneset 51 Lepsøyneset 51 Fax:
5216 Lepsøy 5216 Lepsøy
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 915639801
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 28.06.2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Headwind Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-35,48%
Resultat  
  
-23,75%
Egenkapital  
  
-83,7%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 400.000 620.000 236.000 0 0
Resultat: -99.000 -80.000 -4.000 -3.000 -44.000
Egenkapital: -169.000 -92.000 -29.000 -25.000 -22.000
Regnskap for Nordic Airlines As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 400.000 620.000 236.000 0 0
Driftskostnader -497.000 -699.000 -241.000 -3.000 -44.000
Driftsresultat -97.000 -79.000 -4.000 -3.000 -44.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt -99.000 -80.000 -4.000 -3.000 -44.000
Skattekostnad 22.000 18.000 0 0 0
Årsresultat -77.000 -63.000 -4.000 -3.000 -44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 299.000 347.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 64.000 71.000 17.000 4.000 0
Sum eiendeler 363.000 418.000 17.000 4.000 0
Sum opptjent egenkapital -199.000 -122.000 -59.000 -55.000 -52.000
Sum egenkapital -169.000 -92.000 -29.000 -25.000 -22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 532.000 510.000 46.000 29.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 363.000 418.000 17.000 4.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 87.000 620.000 236.000 0 0
Andre inntekter 313.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 400.000 620.000 236.000 0 0
Varekostnad -7.000 0 -36.000 0 0
Lønninger -16.000 -7.000 9.000 0
Avskrivning -69.000 -17.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -421.000 -666.000 -198.000 -12.000 -44.000
Driftskostnader -497.000 -699.000 -241.000 -3.000 -44.000
Driftsresultat -97.000 -79.000 -4.000 -3.000 -44.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -77.000 -63.000 -4.000 -3.000 -44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 39.000 18.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 260.000 329.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 260.000 329.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 299.000 347.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 64.000 51.000 14.000 0 0
Andre fordringer 20.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 3.000 4.000 0
Sum omløpsmidler 64.000 71.000 17.000 4.000 0
Sum eiendeler 363.000 418.000 17.000 4.000 0
Sum opptjent egenkapital -199.000 -122.000 -59.000 -55.000 -52.000
Sum egenkapital -169.000 -92.000 -29.000 -25.000 -22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 297.000 287.000 35.000 4.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 -9.000 2.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 232.000 233.000 9.000 25.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 532.000 510.000 46.000 29.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 363.000 418.000 17.000 4.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -468.000 -439.000 -29.000 -25.000 -22.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.4 0.1 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.4 0.1 0
Soliditet -46.6 -170.6
Resultatgrad -24.3 -12.7 -1.7
Rentedekningsgrad -97.0
Gjeldsgrad -3.1 -5.5 -1.6 -1.2
Total kapitalrentabilitet -26.7 -18.9 -23.5
Signatur
19.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kristoffer Mckinnon LepsøyStyreleder25
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kristoffer Mck Lepsøy100.0025
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00