Wagyu Lista As
Juridisk navn:  Wagyu Lista As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99160701
Strandgaten 18 Strandgaten 18 Fax:
4550 Farsund 4550 Farsund
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 915501435
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 13.03.2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lista Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-4,09%
Resultat  
  
-196,05%
Egenkapital  
  
-208,57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 375.000 391.000 471.000 347.000 337.000
Resultat: -73.000 76.000 352.000 66.000 -163.000
Egenkapital: -38.000 35.000 -38.000 -390.000 -456.000
Regnskap for Wagyu Lista As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 375.000 391.000 471.000 347.000 337.000
Driftskostnader -448.000 -315.000 -118.000 -281.000 -500.000
Driftsresultat -73.000 75.000 353.000 66.000 -163.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -73.000 76.000 352.000 66.000 -163.000
Skattekostnad -3.000 0 0 0
Årsresultat -73.000 73.000 352.000 66.000 -163.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 9.000 17.000 24.000 31.000
Sum omløpsmidler 574.000 476.000 466.000 315.000 280.000
Sum eiendeler 576.000 485.000 483.000 339.000 311.000
Sum opptjent egenkapital -68.000 5.000 -68.000 -420.000 -486.000
Sum egenkapital -38.000 35.000 -38.000 -390.000 -456.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 614.000 450.000 520.000 729.000 767.000
Sum gjeld og egenkapital 576.000 485.000 482.000 339.000 311.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 113.000 155.000 41.000 213.000 223.000
Andre inntekter 262.000 236.000 429.000 134.000 115.000
Driftsinntekter 375.000 391.000 471.000 347.000 337.000
Varekostnad -321.000 -98.000 -71.000 -220.000 -359.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -140.000 -164.000 -139.000 -20.000 -135.000
Driftskostnader -448.000 -315.000 -118.000 -281.000 -500.000
Driftsresultat -73.000 75.000 353.000 66.000 -163.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -73.000 73.000 352.000 66.000 -163.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.000 9.000 16.000 23.000 31.000
Sum varige driftsmidler 1.000 9.000 16.000 23.000 31.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 2.000 9.000 17.000 24.000 31.000
Varebeholdning 283.000 230.000 254.000 119.000 143.000
Kundefordringer 43.000 104.000 19.000 19.000 19.000
Andre fordringer 74.000 2.000 26.000 0 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 174.000 139.000 167.000 177.000 94.000
Sum omløpsmidler 574.000 476.000 466.000 315.000 280.000
Sum eiendeler 576.000 485.000 483.000 339.000 311.000
Sum opptjent egenkapital -68.000 5.000 -68.000 -420.000 -486.000
Sum egenkapital -38.000 35.000 -38.000 -390.000 -456.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 204.000 37.000 10.000 89.000 257.000
Betalbar skatt 3.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 17.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 410.000 410.000 510.000 623.000 510.000
Sum kortsiktig gjeld 614.000 450.000 520.000 729.000 767.000
Sum gjeld og egenkapital 576.000 485.000 482.000 339.000 311.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -40.000 26.000 -54.000 -414.000 -487.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 0.9 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2
Soliditet -6.6 7.2 -7.9 -146.6
Resultatgrad -19.5 19.2 74.9 1 -48.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -16.2 12.9 -13.7 -1.9 -1.7
Total kapitalrentabilitet -12.7 15.5 73.2 19.5 -52.4
Signatur
02.06.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.06.2016
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Arne Sten MikalsenStyreleder51
Cecilie NilsenStyremedlem36
Jan Olav BergetStyremedlem39
Steinar Andreas NilsenVaramedlem36
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Arne Sten Mikalsen40.0051
Steinar Andreas Nilsen40.0036
Jan Olav Berget20.0039
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00