Invest 54 As
Juridisk navn:  Invest 54 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94830009
Gramveien 54 Gramveien 54 Fax:
1832 Askim 1832 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 915079385
Aksjekapital: 6.673.944 NOK
Etableringsdato: 01.02.2015
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Zink As
Utvikling:
Omsetning  
  
29,35%
Resultat  
  
110,25%
Egenkapital  
  
3,4%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.589.000 5.094.000 6.002.000 6.764.000 8.508.000
Resultat: 272.000 -2.653.000 -1.831.000 -1.503.000 -2.312.000
Egenkapital: 6.903.000 6.676.000 6.825.000 -926.000 -3.898.000
Regnskap for Invest 54 As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.589.000 5.094.000 6.002.000 6.764.000 8.508.000
Driftskostnader -6.052.000 -7.486.000 -7.755.000 -8.127.000 -10.660.000
Driftsresultat 537.000 -2.392.000 -1.752.000 -1.364.000 -2.152.000
Finansinntekter 7.000 0 0 0 6.000
Finanskostnader -272.000 -261.000 -79.000 -139.000 -166.000
Finans -265.000 -261.000 -79.000 -139.000 -160.000
Resultat før skatt 272.000 -2.653.000 -1.831.000 -1.503.000 -2.312.000
Skattekostnad -44.000 0 0 0 0
Årsresultat 227.000 -2.653.000 -1.831.000 -1.503.000 -2.312.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.939.000 10.385.000 139.000 237.000 339.000
Sum omløpsmidler 1.046.000 9.736.000 1.197.000 905.000
Sum eiendeler 10.939.000 11.431.000 9.875.000 1.434.000 1.244.000
Sum opptjent egenkapital -10.057.000 -10.284.000 -8.232.000 -6.401.000 -4.898.000
Sum egenkapital 6.903.000 6.676.000 6.825.000 -926.000 -3.898.000
Sum langsiktig gjeld 2.051.000 779.000 779.000 179.000 1.754.000
Sum kortsiktig gjeld 1.985.000 3.977.000 2.272.000 2.182.000 3.389.000
Sum gjeld og egenkapital 10.939.000 11.432.000 9.876.000 1.435.000 1.245.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.522.000 5.093.000 5.903.000 5.672.000 7.740.000
Andre inntekter 2.067.000 0 99.000 1.092.000 768.000
Driftsinntekter 6.589.000 5.094.000 6.002.000 6.764.000 8.508.000
Varekostnad -1.386.000 -2.023.000 -2.147.000 -2.116.000 -3.339.000
Lønninger -2.271.000 -2.266.000 -2.410.000 -2.532.000 -3.439.000
Avskrivning -47.000 -93.000 -98.000 -102.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.348.000 -3.104.000 -3.100.000 -3.377.000 -3.780.000
Driftskostnader -6.052.000 -7.486.000 -7.755.000 -8.127.000 -10.660.000
Driftsresultat 537.000 -2.392.000 -1.752.000 -1.364.000 -2.152.000
Finansinntekter 7.000 0 0 0 6.000
Finanskostnader -272.000 -261.000 -79.000 -139.000 -166.000
Finans -265.000 -261.000 -79.000 -139.000 -160.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 227.000 -2.653.000 -1.831.000 -1.503.000 -2.312.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 47.000 139.000 237.000 339.000
Sum varige driftsmidler 47.000 139.000 237.000 339.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.939.000 10.339.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.939.000 10.385.000 139.000 237.000 339.000
Varebeholdning 0 96.000 96.000 129.000
Kundefordringer 945.000 1.021.000 959.000 653.000
Andre fordringer 37.000 82.000 62.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 65.000 102.000 81.000 111.000
Sum omløpsmidler 1.046.000 9.736.000 1.197.000 905.000
Sum eiendeler 10.939.000 11.431.000 9.875.000 1.434.000 1.244.000
Sum opptjent egenkapital -10.057.000 -10.284.000 -8.232.000 -6.401.000 -4.898.000
Sum egenkapital 6.903.000 6.676.000 6.825.000 -926.000 -3.898.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.120.000 618.000 929.000 1.600.000
Sum langsiktig gjeld 2.051.000 779.000 779.000 179.000 1.754.000
Leverandørgjeld 1.940.000 2.501.000 1.089.000 674.000 1.157.000
Betalbar skatt 44.000 0 54.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 160.000 293.000 331.000 300.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 196.000 219.000 247.000 333.000
Sum kortsiktig gjeld 1.985.000 3.977.000 2.272.000 2.182.000 3.389.000
Sum gjeld og egenkapital 10.939.000 11.432.000 9.876.000 1.435.000 1.245.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.985.000 -2.931.000 7.464.000 -985.000 -2.484.000
Likviditetsgrad 1 0.3 4.3 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3 4.2 0.5 0.2
Soliditet 63.1 58.4 69.1 -64.5 -313.1
Resultatgrad 8.1 -29.2 -20.2 -25.3
Rentedekningsgrad 2.0 -9.2 -22.2 -9.8
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.4 -2.5 -1.3
Total kapitalrentabilitet 5.0 -20.9 -17.7 -95.1 -172.4
Signatur
11.11.2021
STYRET I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Henrik SkjoldenStyreleder56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tyren Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00