Oak Agency As
Juridisk navn:  Oak Agency As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97301552
Kirkegaten 3 Kirkegaten 3 Fax:
4836 Arendal 4836 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 914882443
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 12.01.2015
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Regnskapsfører: Klart Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6,21%
Resultat  
  
6,91%
Egenkapital  
  
40,21%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 13.844.000 13.034.000 7.684.000 6.021.000 5.659.000
Resultat: 2.737.000 2.560.000 979.000 649.000 416.000
Egenkapital: 5.966.000 4.255.000 1.834.000 1.057.000 556.000
Regnskap for Oak Agency As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 13.844.000 13.034.000 7.684.000 6.021.000 5.659.000
Driftskostnader -11.099.000 -10.458.000 -6.688.000 -5.369.000 -5.234.000
Driftsresultat 2.745.000 2.576.000 996.000 652.000 424.000
Finansinntekter 5.000 7.000 0 2.000
Finanskostnader -13.000 -24.000 -17.000 -4.000 -10.000
Finans -8.000 -17.000 -17.000 -4.000 -8.000
Resultat før skatt 2.737.000 2.560.000 979.000 649.000 416.000
Skattekostnad -625.000 -613.000 -202.000 -148.000 -77.000
Årsresultat 2.112.000 1.946.000 777.000 501.000 340.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 154.000 114.000 54.000 54.000 0
Sum omløpsmidler 8.635.000 6.894.000 4.299.000 2.792.000 2.570.000
Sum eiendeler 8.789.000 7.008.000 4.353.000 2.846.000 2.570.000
Sum opptjent egenkapital 5.936.000 4.225.000 1.804.000 1.027.000 526.000
Sum egenkapital 5.966.000 4.255.000 1.834.000 1.057.000 556.000
Sum langsiktig gjeld 63.000 314.000 500.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.760.000 2.441.000 2.020.000 1.790.000 2.014.000
Sum gjeld og egenkapital 8.789.000 7.010.000 4.354.000 2.847.000 2.570.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.768.000 12.957.000 7.684.000 6.021.000 5.659.000
Andre inntekter 75.000 77.000 0 0
Driftsinntekter 13.844.000 13.034.000 7.684.000 6.021.000 5.659.000
Varekostnad -7.215.000 -6.692.000 -4.629.000 -3.268.000 -3.198.000
Lønninger -1.647.000 -1.482.000 -738.000 -934.000 -919.000
Avskrivning -14.000 -11.000 0 -15.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.223.000 -2.273.000 -1.321.000 -1.167.000 -1.102.000
Driftskostnader -11.099.000 -10.458.000 -6.688.000 -5.369.000 -5.234.000
Driftsresultat 2.745.000 2.576.000 996.000 652.000 424.000
Finansinntekter 5.000 7.000 0 2.000
Finanskostnader -13.000 -24.000 -17.000 -4.000 -10.000
Finans -8.000 -17.000 -17.000 -4.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -400.000 0 0
Årsresultat 2.112.000 1.946.000 777.000 501.000 340.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 46.000 60.000 0 0
Driftsløsøre 33.000 0 0
Sum varige driftsmidler 79.000 60.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 75.000 54.000 54.000 54.000 0
Sum anleggsmidler 154.000 114.000 54.000 54.000 0
Varebeholdning 3.242.000 2.607.000 1.794.000 1.621.000 1.113.000
Kundefordringer 603.000 411.000 68.000 0 0
Andre fordringer 415.000 88.000 81.000 13.000 1.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 4.375.000 3.789.000 2.356.000 1.158.000 1.456.000
Sum omløpsmidler 8.635.000 6.894.000 4.299.000 2.792.000 2.570.000
Sum eiendeler 8.789.000 7.008.000 4.353.000 2.846.000 2.570.000
Sum opptjent egenkapital 5.936.000 4.225.000 1.804.000 1.027.000 526.000
Sum egenkapital 5.966.000 4.255.000 1.834.000 1.057.000 556.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 63.000 314.000 500.000 0 0
Leverandørgjeld 813.000 693.000 606.000 215.000 283.000
Betalbar skatt 626.000 613.000 202.000 148.000 77.000
Skyldig offentlige avgifter 544.000 372.000 188.000 188.000 203.000
Utbytte -400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 778.000 763.000 1.024.000 1.239.000 1.452.000
Sum kortsiktig gjeld 2.760.000 2.441.000 2.020.000 1.790.000 2.014.000
Sum gjeld og egenkapital 8.789.000 7.010.000 4.354.000 2.847.000 2.570.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.875.000 4.453.000 2.279.000 1.002.000 556.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.8 2.1 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 2.0 1.8 1.2 0.7 0.7
Soliditet 67.9 60.7 42.1 37.1 21.6
Resultatgrad 19.8 19.8 13.0 10.8 7.5
Rentedekningsgrad 211.2 107.3 58.6 1 42.4
Gjeldsgrad 0.5 0.6 1.4 1.7 3.6
Total kapitalrentabilitet 31.3 36.8 22.9 22.9 16.6
Signatur
13.12.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
SIGNATUR
Prokurister
13.12.2022
Daglig leder og styrets leder i fellesskap.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Søren Farup-HansenStyreleder57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00