Taxi Ballangen As
Juridisk navn:  Taxi Ballangen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76928120
Sentrumsveien 74 Sentrumsveien 74 Fax:
8540 Ballangen 8540 Ballangen
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 914840015
Aksjekapital: 32.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 15.01.2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økopartner Ballangen As
Utvikling:
Omsetning  
  
10,52%
Resultat  
  
1364,29%
Egenkapital  
  
363,64%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.156.000 1.046.000 1.232.000 1.250.000 895.000
Resultat: 205.000 14.000 120.000 384.000 199.000
Egenkapital: 204.000 44.000 33.000 -60.000 33.000
Regnskap for Taxi Ballangen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.156.000 1.046.000 1.232.000 1.250.000 895.000
Driftskostnader -951.000 -1.033.000 -1.112.000 -865.000 -696.000
Driftsresultat 205.000 13.000 120.000 384.000 199.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 205.000 14.000 120.000 384.000 199.000
Skattekostnad -45.000 -3.000 -28.000 -92.000 -49.000
Årsresultat 160.000 11.000 93.000 292.000 150.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 170.000 203.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 406.000 330.000 330.000 196.000 209.000
Sum eiendeler 576.000 533.000 330.000 196.000 209.000
Sum opptjent egenkapital 181.000 21.000 10.000 -83.000 10.000
Sum egenkapital 204.000 44.000 33.000 -60.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 369.000 486.000 297.000 255.000 177.000
Sum gjeld og egenkapital 576.000 533.000 330.000 195.000 210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.156.000 1.045.000 1.232.000 1.250.000 895.000
Andre inntekter 1.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.156.000 1.046.000 1.232.000 1.250.000 895.000
Varekostnad 0 0 0 -2.000
Lønninger -657.000 -696.000 -794.000 -625.000 -537.000
Avskrivning -50.000 -38.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -244.000 -299.000 -318.000 -240.000 -157.000
Driftskostnader -951.000 -1.033.000 -1.112.000 -865.000 -696.000
Driftsresultat 205.000 13.000 120.000 384.000 199.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 160.000 11.000 93.000 292.000 150.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 170.000 203.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 170.000 203.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 170.000 203.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 96.000 109.000 81.000 101.000 100.000
Andre fordringer 83.000 38.000 50.000 38.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 226.000 184.000 199.000 57.000 74.000
Sum omløpsmidler 406.000 330.000 330.000 196.000 209.000
Sum eiendeler 576.000 533.000 330.000 196.000 209.000
Sum opptjent egenkapital 181.000 21.000 10.000 -83.000 10.000
Sum egenkapital 204.000 44.000 33.000 -60.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 3.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000 0 0 0
Leverandørgjeld 143.000 236.000 3.000 6.000 50.000
Betalbar skatt 45.000 0 28.000 92.000 49.000
Skyldig offentlige avgifter 75.000 104.000 132.000 41.000 42.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 107.000 146.000 134.000 117.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 369.000 486.000 297.000 255.000 177.000
Sum gjeld og egenkapital 576.000 533.000 330.000 195.000 210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.000 -156.000 33.000 -59.000 32.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.7 1.1 0.8 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 0.7 1.1 0.8 1.2
Soliditet 35.4 8.3 1 -30.8 15.7
Resultatgrad 17.7 1.2 9.7 30.7 22.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8 11.1 9 -4.3 5.4
Total kapitalrentabilitet 35.6 2.6 36.4 196.9 94.8
Signatur
13.02.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Åge JohansenStyreleder61
Bengt Kurt BakkehaugStyremedlem65
Ståle André AuranVaramedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bengt Kurt Bakkehaug50.0065
Åge Johansen50.0061
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00