Hageriet As
Juridisk navn:  Hageriet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Søndre Sætrevei 16A Søndre Sætrevei 16A Fax:
3475 Sætre 3475 Sætre
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 914836972
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 13.01.2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hurd Økonomi & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-60,47%
Resultat  
  
-90,91%
Egenkapital  
  
2,66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 368.000 931.000 1.044.000 849.000 970.000
Resultat: 6.000 66.000 65.000 9.000 82.000
Egenkapital: 193.000 188.000 138.000 89.000 82.000
Regnskap for Hageriet As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 368.000 931.000 1.044.000 849.000 970.000
Driftskostnader -363.000 -866.000 -987.000 -833.000 -887.000
Driftsresultat 4.000 65.000 58.000 16.000 82.000
Finansinntekter 2.000 3.000 14.000 1.000 8.000
Finanskostnader 0 -2.000 -7.000 -8.000 -9.000
Finans 2.000 1.000 7.000 -7.000 -1.000
Resultat før skatt 6.000 66.000 65.000 9.000 82.000
Skattekostnad -1.000 -16.000 -16.000 -2.000 -19.000
Årsresultat 5.000 50.000 50.000 7.000 63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 327.000 341.000 441.000 286.000 384.000
Sum eiendeler 327.000 341.000 441.000 286.000 384.000
Sum opptjent egenkapital 163.000 158.000 108.000 59.000 52.000
Sum egenkapital 193.000 188.000 138.000 89.000 82.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 134.000 153.000 302.000 197.000 302.000
Sum gjeld og egenkapital 327.000 341.000 440.000 286.000 384.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 368.000 931.000 1.044.000 849.000 970.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 368.000 931.000 1.044.000 849.000 970.000
Varekostnad 0 0 0 -28.000 -57.000
Lønninger -214.000 -612.000 -760.000 -618.000 -677.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -149.000 -254.000 -227.000 -187.000 -153.000
Driftskostnader -363.000 -866.000 -987.000 -833.000 -887.000
Driftsresultat 4.000 65.000 58.000 16.000 82.000
Finansinntekter 2.000 3.000 14.000 1.000 8.000
Finanskostnader 0 -2.000 -7.000 -8.000 -9.000
Finans 2.000 1.000 7.000 -7.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 50.000 50.000 7.000 63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 46.000 0 185.000 98.000 0
Andre fordringer 0 6.000 9.000 18.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 281.000 335.000 247.000 170.000 384.000
Sum omløpsmidler 327.000 341.000 441.000 286.000 384.000
Sum eiendeler 327.000 341.000 441.000 286.000 384.000
Sum opptjent egenkapital 163.000 158.000 108.000 59.000 52.000
Sum egenkapital 193.000 188.000 138.000 89.000 82.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 3.000 3.000 8.000 6.000
Betalbar skatt 1.000 16.000 16.000 2.000 19.000
Skyldig offentlige avgifter 37.000 16.000 42.000 35.000 48.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 91.000 118.000 241.000 152.000 229.000
Sum kortsiktig gjeld 134.000 153.000 302.000 197.000 302.000
Sum gjeld og egenkapital 327.000 341.000 440.000 286.000 384.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 193.000 188.000 139.000 89.000 82.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.2 1.5 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 2.4 2.2 1.5 1.5 1.3
Soliditet 5 55.1 31.4 31.1 21.4
Resultatgrad 1.1 7 5.6 1.9 8.5
Rentedekningsgrad 32.5 8.3 2 10.0
Gjeldsgrad 0.7 0.8 2.2 2.2 3.7
Total kapitalrentabilitet 1.8 19.9 16.4 5.9 23.4
Signatur
13.02.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.02.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Arild SandgrenStyreleder53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Arild Sandgren100.0053
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00