Vestland Bil As
Juridisk navn:  Vestland Bil As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55165000
Seljesvingen 18 Seljesvingen 18 Fax:
5145 Fyllingsdalen 5145 Fyllingsdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 914810132
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 27.11.2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
41,25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 833.000 0 1.239.000 1.718.000 751.000
Resultat: 165.000 0 -171.000 -143.000 -86.000
Egenkapital: -235.000 -400.000 -400.000 -229.000 -86.000
Regnskap for Vestland Bil As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 833.000 0 1.239.000 1.718.000 751.000
Driftskostnader -667.000 0 -1.408.000 -1.860.000 -838.000
Driftsresultat 165.000 0 -170.000 -142.000 -86.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0
Finans 0 -1.000 -1.000 0
Resultat før skatt 165.000 0 -171.000 -143.000 -86.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 165.000 0 -171.000 -143.000 -86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 201.000 181.000
Sum omløpsmidler 190.000 0 13.000 131.000 92.000
Sum eiendeler 190.000 0 13.000 332.000 273.000
Sum opptjent egenkapital -265.000 -430.000 -430.000 -259.000 -116.000
Sum egenkapital -235.000 -400.000 -400.000 -229.000 -86.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 424.000 400.000 412.000 561.000 358.000
Sum gjeld og egenkapital 189.000 0 12.000 332.000 272.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 833.000 0 1.161.000 1.671.000 751.000
Andre inntekter 0 78.000 48.000 0
Driftsinntekter 833.000 0 1.239.000 1.718.000 751.000
Varekostnad -523.000 0 -738.000 -564.000 0
Lønninger 0 -394.000 -826.000 -540.000
Avskrivning 0 -11.000 -46.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -144.000 0 -265.000 -424.000 -288.000
Driftskostnader -667.000 0 -1.408.000 -1.860.000 -838.000
Driftsresultat 165.000 0 -170.000 -142.000 -86.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0
Finans 0 -1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 165.000 0 -171.000 -143.000 -86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 131.000 181.000
Sum varige driftsmidler 0 0 131.000 181.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 69.000 0
Sum anleggsmidler 0 0 201.000 181.000
Varebeholdning 108.000 0 0 25.000 0
Kundefordringer 0 0 60.000 66.000
Andre fordringer 8.000 0 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 74.000 0 13.000 47.000 24.000
Sum omløpsmidler 190.000 0 13.000 131.000 92.000
Sum eiendeler 190.000 0 13.000 332.000 273.000
Sum opptjent egenkapital -265.000 -430.000 -430.000 -259.000 -116.000
Sum egenkapital -235.000 -400.000 -400.000 -229.000 -86.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 23.000 132.000 132.000 283.000 24.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -10.000 12.000 12.000 -1.000 62.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 412.000 256.000 269.000 279.000 272.000
Sum kortsiktig gjeld 424.000 400.000 412.000 561.000 358.000
Sum gjeld og egenkapital 189.000 0 12.000 332.000 272.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -234.000 -400.000 -399.000 -430.000 -266.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0 0 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0 0 0.2 0.3
Soliditet -124.3 -3333.3 -31.6
Resultatgrad 19.8 -13.7 -8.3 -11.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.8 -2.4 -4.2
Total kapitalrentabilitet 87.3 -1416.7 -42.8 -31.6
Signatur
07.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.07.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Awdair MawloudStyreleder48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Awdair Mawloud100.0048
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00