Skulebygg Fester As
Juridisk navn:  Skulebygg Fester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Veidekke Entreprenør AS Postboks 506 Skøyen Skabos vei 4 Fax:
0214 Oslo 278 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914793882
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 26.11.2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12,29%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
3,7%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 157.000 179.000 136.000 12.000 0
Resultat: 0 1.000 0 0 0
Egenkapital: 28.000 27.000 26.000 26.000 26.000
Regnskap for Skulebygg Fester As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 157.000 179.000 136.000 12.000 0
Driftskostnader -157.000 -179.000 -136.000 -12.000 0
Driftsresultat 0 0 0 0
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 1.000 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 127.000 126.000 125.000 25.000 25.000
Sum eiendeler 128.000 127.000 126.000 26.000 26.000
Sum opptjent egenkapital -2.000 -3.000 0 -4.000 -4.000
Sum egenkapital 28.000 27.000 26.000 26.000 26.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100.000 100.000 100.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 128.000 127.000 126.000 26.000 26.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 157.000 0 0 0 0
Andre inntekter 179.000 136.000 12.000 0
Driftsinntekter 157.000 179.000 136.000 12.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -157.000 -179.000 -136.000 -12.000 0
Driftskostnader -157.000 -179.000 -136.000 -12.000 0
Driftsresultat 0 0 0 0
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 12.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 127.000 126.000 125.000 13.000 25.000
Sum omløpsmidler 127.000 126.000 125.000 25.000 25.000
Sum eiendeler 128.000 127.000 126.000 26.000 26.000
Sum opptjent egenkapital -2.000 -3.000 0 -4.000 -4.000
Sum egenkapital 28.000 27.000 26.000 26.000 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 100.000 100.000 100.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100.000 100.000 100.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 128.000 127.000 126.000 26.000 26.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.000 26.000 25.000 25.000 25.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.3 0 0
Soliditet 21.9 21.3 20.6 1 1
Resultatgrad 0 0 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.6 3.7 3.8 0 0
Total kapitalrentabilitet 0.8 0 0 0
Signatur
08.01.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
08.01.2021
To styremedlemmer i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Dag AndresenStyreleder59
Lars Martin LundeStyremedlem60
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Skulebygg As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00