Kursdrift As
Juridisk navn:  Kursdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41017289
Ålvikvegen 1077 Ålvikvegen 1077 Fax:
5614 Ålvik 5614 Ålvik
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 914591406
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 25.11.2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Parata As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
113,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 354.000 0 0 0 0
Resultat: 43.000 0 0 0 0
Egenkapital: 64.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Regnskap for Kursdrift As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 354.000 0 0 0 0
Driftskostnader -311.000 0 0 0 0
Driftsresultat 43.000 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 43.000 0 0 0 0
Skattekostnad -9.000 0 0 0 0
Årsresultat 34.000 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum omløpsmidler 182.000 0 0 0 0
Sum eiendeler 228.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 34.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 64.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 164.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 228.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 354.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 354.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -281.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 0 0 0 0
Driftskostnader -311.000 0 0 0 0
Driftsresultat 43.000 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 34.000 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 46.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 46.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 182.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 182.000 0 0 0 0
Sum eiendeler 228.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 34.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 64.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 9.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 128.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 164.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 228.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.000 0 0 0 0
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0 0 0 0.0
Soliditet 28.1 1 1 1 100.0
Resultatgrad 12.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.6 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 18.9 0 0 0 0.0
Signatur
22.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Roy LøvhaugStyreleder58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Roy Løvhaug100.0058
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00