Buskerud Brukt & Invest As
Juridisk navn:  Buskerud Brukt & Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Møllergata 5 Møllergata 5 Fax:
3050 Mjøndalen 3050 Mjøndalen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 914587700
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 26.11.2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -4.000 -4.000 -5.000 -11.000 -39.000
Egenkapital: -406.000 -402.000 -398.000 -394.000 -383.000
Regnskap for Buskerud Brukt & Invest As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -4.000 -4.000 -5.000 -11.000 -39.000
Driftsresultat -4.000 -4.000 -5.000 -11.000 -39.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -4.000 -4.000 -5.000 -11.000 -39.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -4.000 -5.000 -11.000 -39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -436.000 -432.000 -428.000 -424.000 -413.000
Sum egenkapital -406.000 -402.000 -398.000 -394.000 -383.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 406.000 402.000 398.000 394.000 383.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 8.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -4.000 -5.000 -11.000 -47.000
Driftskostnader -4.000 -4.000 -5.000 -11.000 -39.000
Driftsresultat -4.000 -4.000 -5.000 -11.000 -39.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -4.000 -5.000 -11.000 -39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -436.000 -432.000 -428.000 -424.000 -413.000
Sum egenkapital -406.000 -402.000 -398.000 -394.000 -383.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 406.000 402.000 398.000 394.000 369.000
Sum kortsiktig gjeld 406.000 402.000 398.000 394.000 383.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -406.000 -402.000 -398.000 -394.000 -383.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
15.12.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Gunnar DalenStyreleder61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Gunnar Dalen100.0061
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00