Johansen & Co As
Juridisk navn:  Johansen & Co As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47756275
Torgpalleet Sjøgata 18 Torgpalleet Sjøgata 18 Fax:
8656 Mosjøen 8656 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 914501180
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 01.11.2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4,84%
Resultat  
  
-380,56%
Egenkapital  
  
-561,11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.219.000 1.281.000 1.177.000 1.128.000 1.145.000
Resultat: -101.000 36.000 34.000 106.000 -119.000
Egenkapital: -83.000 18.000 -18.000 -53.000 -159.000
Regnskap for Johansen & Co As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.219.000 1.281.000 1.177.000 1.128.000 1.145.000
Driftskostnader -1.279.000 -1.222.000 -1.133.000 -1.009.000 -1.253.000
Driftsresultat -59.000 58.000 45.000 119.000 -109.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -42.000 -23.000 -11.000 -14.000 -11.000
Finans -42.000 -22.000 -10.000 -14.000 -11.000
Resultat før skatt -101.000 36.000 34.000 106.000 -119.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -101.000 36.000 34.000 106.000 -119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 181.000 239.000 75.000 108.000 148.000
Sum omløpsmidler 239.000 231.000 147.000 130.000 66.000
Sum eiendeler 420.000 470.000 222.000 238.000 214.000
Sum opptjent egenkapital -107.000 -6.000 -43.000 -77.000 -183.000
Sum egenkapital -83.000 18.000 -18.000 -53.000 -159.000
Sum langsiktig gjeld 250.000 278.000 58.000 83.000 108.000
Sum kortsiktig gjeld 253.000 174.000 182.000 208.000 265.000
Sum gjeld og egenkapital 420.000 470.000 221.000 238.000 214.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.219.000 1.281.000 1.177.000 1.128.000 1.116.000
Andre inntekter 0 0 0 29.000
Driftsinntekter 1.219.000 1.281.000 1.177.000 1.128.000 1.145.000
Varekostnad -144.000 -185.000 -107.000 -90.000 -164.000
Lønninger -543.000 -538.000 -562.000 -426.000 -581.000
Avskrivning -58.000 -36.000 -34.000 -40.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -534.000 -463.000 -430.000 -453.000 -461.000
Driftskostnader -1.279.000 -1.222.000 -1.133.000 -1.009.000 -1.253.000
Driftsresultat -59.000 58.000 45.000 119.000 -109.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -42.000 -23.000 -11.000 -14.000 -11.000
Finans -42.000 -22.000 -10.000 -14.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -101.000 36.000 34.000 106.000 -119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 175.000 232.000 68.000 102.000 142.000
Sum varige driftsmidler 175.000 232.000 68.000 102.000 142.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum anleggsmidler 181.000 239.000 75.000 108.000 148.000
Varebeholdning 7.000 24.000 26.000 0 0
Kundefordringer 112.000 151.000 83.000 86.000 1.000
Andre fordringer 54.000 21.000 17.000 13.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 66.000 35.000 21.000 30.000 56.000
Sum omløpsmidler 239.000 231.000 147.000 130.000 66.000
Sum eiendeler 420.000 470.000 222.000 238.000 214.000
Sum opptjent egenkapital -107.000 -6.000 -43.000 -77.000 -183.000
Sum egenkapital -83.000 18.000 -18.000 -53.000 -159.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 250.000 278.000 58.000 83.000 108.000
Leverandørgjeld 67.000 36.000 37.000 37.000 62.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 128.000 75.000 86.000 126.000 143.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 58.000 62.000 59.000 46.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 253.000 174.000 182.000 208.000 265.000
Sum gjeld og egenkapital 420.000 470.000 221.000 238.000 214.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -14.000 57.000 -35.000 -78.000 -199.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.3 0.8 0.6 0.2
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 0.7 0.6 0.2
Soliditet -19.8 3.8 -8.1 -22.3 -74.3
Resultatgrad -4.8 4.5 3.8 10.5 -9.5
Rentedekningsgrad -1.4 2.5 4.1 8.5 -9.9
Gjeldsgrad -6.1 25.1 -13.3 -5.5 -2.3
Total kapitalrentabilitet -14.0 12.6 20.7 5 -50.9
Signatur
16.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
JOHANSEN ANNE-KARI
Prokurister
16.09.2016
Daglig leder alene.
Prokura
Johansen Anne-Kari
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Oskar Arne JohansenStyreleder55
Anne-Kari JohansenStyremedlem41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Anne-Kari Johansen50.0041
Oskar Arne Johansen50.0055
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00