Viken Audio As
Juridisk navn:  Viken Audio As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Grålum alle 17A Grålum alle 17A Fax:
1712 Grålum 1712 Grålum
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 914427673
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 27.10.2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Econ Ocean As
Utvikling:
Omsetning  
  
-82,31%
Resultat  
  
-456,7%
Egenkapital  
  
-15,76%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 729.000 4.121.000 3.336.000 1.815.000 2.955.000
Resultat: -346.000 97.000 904.000 -1.207.000 490.000
Egenkapital: 1.443.000 1.713.000 1.638.000 939.000 647.000
Regnskap for Viken Audio As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 729.000 4.121.000 3.336.000 1.815.000 2.955.000
Driftskostnader -1.062.000 -4.001.000 -2.417.000 -3.011.000 -2.867.000
Driftsresultat -333.000 120.000 919.000 -1.196.000 88.000
Finansinntekter 0 0 0 4.000 411.000
Finanskostnader -13.000 -23.000 -15.000 -16.000 -9.000
Finans -13.000 -23.000 -15.000 -12.000 402.000
Resultat før skatt -346.000 97.000 904.000 -1.207.000 490.000
Skattekostnad 76.000 -21.000 -205.000 270.000 -21.000
Årsresultat -270.000 76.000 699.000 -937.000 469.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.446.000 1.638.000 1.808.000 1.637.000 757.000
Sum omløpsmidler 262.000 493.000 526.000 764.000 616.000
Sum eiendeler 1.708.000 2.131.000 2.334.000 2.401.000 1.373.000
Sum opptjent egenkapital 505.000 775.000 699.000 0 547.000
Sum egenkapital 1.443.000 1.713.000 1.638.000 939.000 647.000
Sum langsiktig gjeld 167.000 265.000 217.000 261.000 172.000
Sum kortsiktig gjeld 97.000 153.000 480.000 1.201.000 553.000
Sum gjeld og egenkapital 1.708.000 2.132.000 2.335.000 2.401.000 1.372.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 729.000 4.121.000 3.336.000 1.815.000 2.955.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 729.000 4.121.000 3.336.000 1.815.000 2.955.000
Varekostnad -252.000 -2.695.000 -1.040.000 -833.000 -947.000
Lønninger 0 0 0 -783.000 -628.000
Avskrivning -511.000 -472.000 -371.000 -238.000 -125.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -299.000 -834.000 -1.006.000 -1.157.000 -1.167.000
Driftskostnader -1.062.000 -4.001.000 -2.417.000 -3.011.000 -2.867.000
Driftsresultat -333.000 120.000 919.000 -1.196.000 88.000
Finansinntekter 0 0 0 4.000 411.000
Finanskostnader -13.000 -23.000 -15.000 -16.000 -9.000
Finans -13.000 -23.000 -15.000 -12.000 402.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -270.000 76.000 699.000 -937.000 469.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 41.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.405.000 1.638.000 1.808.000 1.524.000 665.000
Sum varige driftsmidler 1.405.000 1.638.000 1.808.000 1.524.000 665.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 114.000 92.000
Sum anleggsmidler 1.446.000 1.638.000 1.808.000 1.637.000 757.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 79.000 278.000 82.000 373.000
Andre fordringer 36.000 278.000 177.000 65.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 226.000 136.000 71.000 617.000 224.000
Sum omløpsmidler 262.000 493.000 526.000 764.000 616.000
Sum eiendeler 1.708.000 2.131.000 2.334.000 2.401.000 1.373.000
Sum opptjent egenkapital 505.000 775.000 699.000 0 547.000
Sum egenkapital 1.443.000 1.713.000 1.638.000 939.000 647.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 35.000 56.000 54.000 39.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 2.000
Sum langsiktig gjeld 167.000 265.000 217.000 261.000 172.000
Leverandørgjeld 30.000 110.000 193.000 952.000 317.000
Betalbar skatt 0 42.000 204.000 82.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 66.000 0 82.000 93.000 162.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 74.000 68.000
Sum kortsiktig gjeld 97.000 153.000 480.000 1.201.000 553.000
Sum gjeld og egenkapital 1.708.000 2.132.000 2.335.000 2.401.000 1.372.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 165.000 340.000 46.000 -437.000 63.000
Likviditetsgrad 1 2.7 3.2 1.1 0.6 1.1
Likviditetsgrad 2 2.7 3.2 1.1 0.6 1.1
Soliditet 84.5 80.4 70.1 39.1 47.2
Resultatgrad -45.7 2.9 27.5 -65.9 3
Rentedekningsgrad -25.6 5.2 61.3 -74.8 9.8
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.4 1.6 1.1
Total kapitalrentabilitet -19.5 5.6 39.4 -49.6 36.4
Signatur
25.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Espen Østang MangenStyreleder40
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Mangen Music Ltd100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00