Anleggsmaskiner As
Juridisk navn:  Anleggsmaskiner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73571824
Leirfossvegen 27 Leirfossvegen 27 Fax:
7038 Trondheim 7038 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 914330858
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 13.10.2014
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-28,75%
Resultat  
  
-0,12%
Egenkapital  
  
-9,93%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 38.160.000 53.561.000 39.857.000 43.458.000 49.395.000
Resultat: 2.441.000 2.444.000 2.082.000 730.000 693.000
Egenkapital: 10.059.000 11.168.000 10.825.000 9.207.000 12.994.000
Regnskap for Anleggsmaskiner As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 38.160.000 53.561.000 39.857.000 43.458.000 49.395.000
Driftskostnader -35.734.000 -51.267.000 -37.764.000 -42.749.000 -48.732.000
Driftsresultat 2.427.000 2.294.000 2.093.000 709.000 662.000
Finansinntekter 36.000 152.000 -11.000 21.000 31.000
Finanskostnader -22.000 -1.000 0 0 0
Finans 14.000 151.000 -11.000 21.000 31.000
Resultat før skatt 2.441.000 2.444.000 2.082.000 730.000 693.000
Skattekostnad -550.000 -517.000 -464.000 -166.000 -173.000
Årsresultat 1.891.000 1.927.000 1.618.000 563.000 520.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 909.000 1.053.000 770.000 780.000 716.000
Sum omløpsmidler 15.010.000 16.361.000 15.374.000 14.476.000 19.999.000
Sum eiendeler 15.919.000 17.414.000 16.144.000 15.256.000 20.715.000
Sum opptjent egenkapital 3.615.000 1.724.000 -204.000 -1.821.000 -2.385.000
Sum egenkapital 10.059.000 11.168.000 10.825.000 9.207.000 12.994.000
Sum langsiktig gjeld 500.000 659.000 533.000 450.000 353.000
Sum kortsiktig gjeld 5.360.000 5.587.000 4.786.000 5.599.000 7.368.000
Sum gjeld og egenkapital 15.919.000 17.414.000 16.143.000 15.256.000 20.714.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.984.000 51.932.000 38.507.000 42.183.000 48.741.000
Andre inntekter 176.000 1.629.000 1.350.000 1.275.000 653.000
Driftsinntekter 38.160.000 53.561.000 39.857.000 43.458.000 49.395.000
Varekostnad -10.863.000 -21.871.000 -10.292.000 -13.349.000 -21.319.000
Lønninger -12.146.000 -12.030.000 -11.466.000 -10.004.000 -9.032.000
Avskrivning -323.000 -284.000 -219.000 -226.000 -286.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.402.000 -17.082.000 -15.787.000 -19.170.000 -18.095.000
Driftskostnader -35.734.000 -51.267.000 -37.764.000 -42.749.000 -48.732.000
Driftsresultat 2.427.000 2.294.000 2.093.000 709.000 662.000
Finansinntekter 36.000 152.000 -11.000 21.000 31.000
Finanskostnader -22.000 -1.000 0 0 0
Finans 14.000 151.000 -11.000 21.000 31.000
Konsernbidrag 0 0 0 -45.000
Utbytte 0 0 -4.350.000 0
Årsresultat 1.891.000 1.927.000 1.618.000 563.000 520.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 767.000 943.000 642.000 606.000 605.000
Driftsløsøre 142.000 89.000 128.000 145.000 111.000
Sum varige driftsmidler 909.000 1.031.000 770.000 752.000 716.000
Sum finansielle anleggsmidler 22.000 0 28.000 0
Sum anleggsmidler 909.000 1.053.000 770.000 780.000 716.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 6.289.000 2.922.000 3.257.000 5.544.000 9.718.000
Andre fordringer 446.000 637.000 600.000 1.011.000 1.298.000
Sum investeringer 3.604.000 969.000 0 0
Kasse, bank 8.275.000 9.198.000 10.548.000 7.921.000 6.634.000
Sum omløpsmidler 15.010.000 16.361.000 15.374.000 14.476.000 19.999.000
Sum eiendeler 15.919.000 17.414.000 16.144.000 15.256.000 20.715.000
Sum opptjent egenkapital 3.615.000 1.724.000 -204.000 -1.821.000 -2.385.000
Sum egenkapital 10.059.000 11.168.000 10.825.000 9.207.000 12.994.000
Sum avsetninger til forpliktelser 500.000 659.000 533.000 450.000 353.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 500.000 659.000 533.000 450.000 353.000
Leverandørgjeld 1.624.000 1.753.000 1.851.000 2.622.000 3.604.000
Betalbar skatt 710.000 391.000 381.000 69.000 151.000
Skyldig offentlige avgifter 1.765.000 2.082.000 1.370.000 1.697.000 1.426.000
Utbytte 0 0 -4.350.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.262.000 1.362.000 1.184.000 1.210.000 2.187.000
Sum kortsiktig gjeld 5.360.000 5.587.000 4.786.000 5.599.000 7.368.000
Sum gjeld og egenkapital 15.919.000 17.414.000 16.143.000 15.256.000 20.714.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.650.000 10.774.000 10.588.000 8.877.000 12.631.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.9 3.2 2.6 2.7
Likviditetsgrad 2 2.8 2.9 3.2 2.6 2.7
Soliditet 63.2 64.1 67.1 60.4 62.7
Resultatgrad 6.4 4.3 5.3 1.6 1.3
Rentedekningsgrad 110.3 2
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.5 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet 15.5 1 12.9 4.8 3.3
Signatur
22.10.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Trond Håvard SkottvollStyreleder57
May Helen Skottvoll GrindhagenStyremedlem48
Svein Kjetil SkottvollStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Anleggsmaskiner Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00