Skolebakken 6 As
Juridisk navn:  Skolebakken 6 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skolebakken 6 Skolebakken 6 Fax:
1628 Engelsviken 1628 Engelsviken
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 814325202
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 29.09.2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: K.i Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0,4%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
41,2%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 501.000 503.000 495.000 373.000 381.000
Resultat: 313.000 313.000 287.000 179.000 165.000
Egenkapital: 826.000 585.000 343.000 119.000 404.000
Regnskap for Skolebakken 6 As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 501.000 503.000 495.000 373.000 381.000
Driftskostnader -113.000 -107.000 -115.000 -108.000 -145.000
Driftsresultat 389.000 397.000 380.000 265.000 236.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -75.000 -84.000 -93.000 -86.000 -71.000
Finans -75.000 -84.000 -93.000 -86.000 -71.000
Resultat før skatt 313.000 313.000 287.000 179.000 165.000
Skattekostnad -72.000 -70.000 -63.000 -41.000 -39.000
Årsresultat 241.000 243.000 224.000 138.000 126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.230.000 2.291.000 2.350.000 3.590.000 3.607.000
Sum omløpsmidler 615.000 427.000 228.000 187.000 257.000
Sum eiendeler 2.845.000 2.718.000 2.578.000 3.777.000 3.864.000
Sum opptjent egenkapital 807.000 566.000 323.000 100.000 385.000
Sum egenkapital 826.000 585.000 343.000 119.000 404.000
Sum langsiktig gjeld 1.900.000 2.021.000 2.143.000 3.279.000 3.401.000
Sum kortsiktig gjeld 118.000 112.000 92.000 379.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 2.844.000 2.718.000 2.577.000 3.777.000 3.865.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 32.000 19.000
Andre inntekter 501.000 503.000 495.000 340.000 363.000
Driftsinntekter 501.000 503.000 495.000 373.000 381.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -61.000 -60.000 -60.000 -62.000 -103.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -52.000 -47.000 -55.000 -46.000 -42.000
Driftskostnader -113.000 -107.000 -115.000 -108.000 -145.000
Driftsresultat 389.000 397.000 380.000 265.000 236.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -75.000 -84.000 -93.000 -86.000 -71.000
Finans -75.000 -84.000 -93.000 -86.000 -71.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -423.000 0
Årsresultat 241.000 243.000 224.000 138.000 126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.230.000 2.291.000 2.346.000 2.402.000 2.442.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 4.000 8.000 15.000
Sum varige driftsmidler 2.230.000 2.291.000 2.350.000 2.410.000 2.457.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.180.000 1.150.000
Sum anleggsmidler 2.230.000 2.291.000 2.350.000 3.590.000 3.607.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 122.000 122.000 81.000 0 28.000
Andre fordringer 0 0 156.000 155.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 492.000 305.000 147.000 31.000 74.000
Sum omløpsmidler 615.000 427.000 228.000 187.000 257.000
Sum eiendeler 2.845.000 2.718.000 2.578.000 3.777.000 3.864.000
Sum opptjent egenkapital 807.000 566.000 323.000 100.000 385.000
Sum egenkapital 826.000 585.000 343.000 119.000 404.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 4.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 323.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.900.000 2.021.000 2.143.000 3.279.000 3.401.000
Leverandørgjeld 0 11.000 0 0
Betalbar skatt 72.000 72.000 66.000 41.000 44.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -423.000 0
Annen kortsiktig gjeld 46.000 40.000 16.000 15.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 118.000 112.000 92.000 379.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 2.844.000 2.718.000 2.577.000 3.777.000 3.865.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 497.000 315.000 136.000 -192.000 197.000
Likviditetsgrad 1 5.2 3.8 2.5 0.5 4.3
Likviditetsgrad 2 5.2 3.8 2.5 0.5 4.3
Soliditet 29.0 21.5 13.3 3.2 10.5
Resultatgrad 77.6 78.9 76.8 7 61.9
Rentedekningsgrad 5.2 4.7 4.1 3.1 3.3
Gjeldsgrad 2.4 3.6 6.5 30.7 8.6
Total kapitalrentabilitet 13.7 14.6 14.7 7 6.1
Signatur
29.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.01.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Lindis DahlbergStyreleder43
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lida Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00